Information om udbud

Titel:
Levering af »kend din kunde«- (Know Your Customer, KYC) og anden operationel stø...
Ordregivende myndighed:
European Investment Bank (EIB)
Dato for offentliggørelse på Ted:
31/01/2019
Frist for modtagelse af bud:
29/03/2019
Status:
Lukket
Information
LZ-1527
Levering af »kend din kunde«- (Know Your Customer, KYC) og anden operationel støtte til overensstemmelse 2019-2022
I overensstemmelse med sine vedtægter skal EIB overholde bedste bankpraksisser, og lov- og markedsmæssige udviklinger skal derfor overvåges nøje.I parti 1 ønsker EIB at udvælge multiple leverandører, der skal bistå EIB's TMR/KYC-enhedens personale i dets daglige arbejde vedrørende KYC-analyser og andre indledende overenstemmelsesrelaterede tjek (såsom vedrørende integritet og sanktioner) for nye operationer i løbet af perioden 2019-2022.I parti 2 ønsker EIB at udvælge multiple leverandører til støtte for Direktoratet for Transaktionsforvaltning og Restrukturering (Transactions Management and Restructurings Directorate, TMR) i sammes vurdering af skattespørgsmål i forbindelse med projekter, der p.t. overvåges af Banken.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
31/01/2019 00:00
29/03/2019 23:59
01/04/2019 14:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 KYC/Overensstemmelsesproces EIB søger ekstern ekspertise, der skal bistå EIB's TMR/KYC-enheds personale i dets daglige arbejde vedrørende KYC-analyser og andre indledende overenstemmelsesrelaterede tjek (såsom vedrørende integritet og sanktioner) for ny operationer i løbet af perioden 2019-2022. I løbet af denne periode vil der desuden være år med spidsbelastning, når den regelmæssige KYC-revision for visse af EIB's modparter skal opdateres (ved en risikobaseret tilgang).
Parti 2 Skatteanalyse I parti 2 ønsker EIB at udvælge multiple leverandører til støtte for Direktoratet for Transaktionsforvaltning og Restrukturering (Transactions Management and Restructurings Directorate, TMR) i sammes vurdering af skattespørgsmål i forbindelse med projekter, der p.t. overvåges af Banken.Spørgsmålene kan vedrøre skattesvig, skatteunddragelse, skatteundgåelse, skadelige skattepraksisser og/eller aggressive praksisser i forbindelse med initiativer, som er iværksat af Europa-Kommissionen under EU's pakke af foranstaltninger til bekæmpelse af skatteundgåelse, samt den tilgang, der er valgt af internationale organisationer, der fastsætter standarder, såsom FATF og OECD's globale forum (»Tax Concerns«).TMR/KYC-enheden søger på denne baggrund ekstern ekspertise til at bistå EIB's personale i analyse af den indvirkning, som forskellige skattespørgsmål måtte have på overvågningen af igangværende projekter.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 022-047122 Udbudsbekendtgørelse 31/01/2019 00:00