Information om udbud

Titel:
Indsamling af kvantitative data vedrørende status for kunstig intelligens og and...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dato for offentliggørelse på Ted:
22/02/2019
Frist for modtagelse af bud:
25/03/2019
Status:
Lukket
Information
SMART 2019/0019
Indsamling af kvantitative data vedrørende status for kunstig intelligens og andre nye teknologier — SMART 2019/0019
Nye teknologier, såsom kunstig intelligens, robotteknik, big data, tingenes internet, blockchain og 3D-printning vil være et vigtigt emne for den næste Kommission, og vi mangler data til faktabaseret politisk beslutningstagning. Dette vil være en undersøgelse i 2 faser. Fase I (20% af kontraktværdien) omfatter forskning vedrørende tilgængelige data og rapporter, fastlæggelse af metodologiske rammer for en stor undersøgelse og for mindst 1 yderligere metode, såvel som udførelse af en pilotundersøgelse i mindst 5 medlemsstater. Fase II (80% af kontraktværdien) vil blive iværksat, hvis fase I er vellykket, og vil bestå af dataindsamling i alle EU-medlemsstater og nogle tredjelande. Formålet er at opnå en pålidelig kvantitativ oversigt på medlemsstatsniveau over status for nye teknologier. Dataene vil tjene som input til DESI 2020.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i afsnit I.3).
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
22/02/2019 00:00
25/03/2019 16:00
27/03/2019 11:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 038-084403
Udbudsbekendtgørelse
22/02/2019 00:00