Information om udbud

Titel:
Indkøb af udstyr, apparater, hardware, softwarelicenser og relaterede tjenester ...
Ordregivende myndighed:
Council of the European Union
Dato for offentliggørelse på Ted:
22/02/2019
Frist for modtagelse af bud:
05/04/2019
Status:
Lukket
Information
UCA 18/059
Indkøb af udstyr, apparater, hardware, softwarelicenser og relaterede tjenester til Generalsekretariatet for Rådets platform til efterproduktion af videoer
De nye rammeaftaler har til hensigt at sørge for at Generalsekretariatet for Rådets (»Sekretariatet«) platform til efterproduktion af videoer (VPPP, Video Post-Production Platform) forbedres, holdes kørende og opdateret for at passe med den teknologiske udvikling i udsendelsesdomænet; med behovene, der relaterer til Sekretariatets audiovisuelle aktioner og med forventningerne fra alle nøgleinteressenter (Formanden for Det Europæiske Råd/Det Europæiske Råd, Præsidentkontoret/Rådet, EuroGroups præsident/EuroGroup) og medieklienter.Udbuddet er opdelt i 2 partier.Hvert særskilte parti i denne procedure tildeles særskilt.For parti 1: Sekretariatet vil tildele 1 rammeaftale til 1 enkelt aktør.For parti 2: Sekretariatet vil tildele maks. 3 rammeaftaler (multipel rammekontrakt med genåbning af konkurrencen).
Varer
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
22/02/2019 00:00
05/04/2019 16:00
12/04/2019 15:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Indkøb af udstyr, apparater, hardware, softwarelicenser og relaterede tjenester til Generalsekretariatet for Rådets platform til efterproduktion af videoer
Parti 1 dækker moduler/produkter/tjenesteydelser, der vedrører kerneaktiviteterne i miljøet for VPPP'en og medieforvaltningssystemet (MAM — Media Asset Management). Den eksisterende VPPP er baseret på medieforvaltningsplatformen Cinegy, og fremtidige investeringer under kontrakten/erne, der resulterer af denne udbudsprocedure, skal være kompatible med den eksisterende Cinegy-MAM.VPPP'ens hovedaktiviteter inkluderer navnlig (Ikkeudtømmende liste):— medieforvaltningssystem (MAM-platform: Cinegy-softwaren og hardwaren den kører på)— forvaltning af videonetværk inklusive overvågning, fjernadgang og sikkerhed— opsamling/integration af live videosignaler og -filer (softwaren og hardwaren, som den kører på, inklusive Cinegy Capture, grafikprocessorer og kort til indhentning af videosignaler)— redigering af videosignaler og -filer (Cinegy-arbejdsstationer og hardwaren, som den kører på, inklusive udvidelser til efterproduktion af videoer)— (fjern) videoproduktion: live videoproduktion og højtydende efterproduktion af videoer (inklusive IHSE KVM-system)— omkodning og komprimering af videofiler— distribution af videofiler (FileCatalyst)— arkivering af videofiler.Derfor dækker dette parti indkøb (inklusive levering, installation og integrering) af alle slags moduler/produkter/tjenester relaterende til disse aktiviteter. Den omfatter netværksvarer (på udsendelsesniveau), varer til videoovervågning og -sikkerhed, hardware og software, der skal integreres ind i den eksisterende VPPP, særligt, men ikke begrænset til Cinegy-produkter og -moduler. Parti 1 omfatter hardware-/softwareprodukter og -tjenester knyttet til Sekretariatets arkiverings- og MAM-database, opsamlingsstationer, omdannelsesstationer, videonetværk, IHSE KVM-løsning, løsning til videoovervågning, løsning til overførsel af videofiler og løsninger til fremtidssikring, der vil gøre det muligt for os at følge det hurtigt skiftende marked for arbejdsgange inden for videoproduktion.For flere oplysninger om moduler/produkter/tjenester, der dækkes af parti 1, se venligst udbudsspecifikationerne, der er fælles for parti 1 og parti 2, såvel som dem, der er specifikke for parti 1.
Parti 2
Moduler/produkter/tjenesteydelser, der vedrører andre end ikke-kerneaktiviteterne i miljøet for VPPP'en, filbaseret arbejdsgang og medieforvaltningssystemet
Parti 2 dækker moduler/produkter/tjenesteydelser, der vedrører andre end ikke-kerneaktiviteterne i miljøet for VPPP'en, filbaseret arbejdsgang og medieforvaltningssystemet.VPPP'ens ikke-kerneaktiviteter inkluderer navnlig (Ikkeudtømmende liste):— apparat til kvalitetskontrol— apparater til omskiftning og op-/ned-/tværomdannelse— signal- og medieomdannere.De leverede varer vil hjælpe med at forbedre den overordnede filbaserede arbejdsgang og systemer til videolevering. I mange tilfælde skal varerne tæt integreres med resten af VPPP-infrastrukturen. Derfor vil letheden for integrering med Cinegy-produkter, VPPP-netværket og VPPP'ens kerneaktiviteter blive givet høj prioritet.Parti 2 omfatter hardware-/softwareprodukter og tjenester vedrørende fremtidssikringsløsninger, der vil gøre det muligt for os at følge det hurtigt skiftende marked for videoredigering (hvad angår, f.eks. reference- og multiview-skærme, farvegraduering, redigering af konsoller), filomkodning og filformater, signalprotokolomdannere og -gateways, kvalitetskontrol af filer og tilpasning af videofiler til Sekretariatets specifikationer.For flere oplysninger om moduler/produkter/tjenester, der dækkes af parti 2, se venligst udbudsspecifikationerne, der er fælles for parti 1 og parti 2, såvel som dem, der er specifikke for parti 2.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 038-084398
Udbudsbekendtgørelse
22/02/2019 00:00