Information om udbud

Titel:
Copernicustjenesten for europæiske jordbevægelser – støttetjenester
Ordregivende myndighed:
European Environment Agency (EEA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
08/02/2019
Frist for modtagelse af bud:
22/03/2019
Status:
Lukket
Information
EEA/DIS/R0/19/004
Copernicustjenesten for europæiske jordbevægelser – støttetjenester
Den europæiske jordbevægelsestjeneste (EGMS) indgår i Copernicus arealovervågningstjenestes produktportefølje, og dens gennemførelse er blevet pålagt EEA. Formålet med dette udbud er oprettelsen af en tjenesteydelseskontrakt med en økonomisk aktør, der dækker følgende 2 opgaver:— oprettelse af rådgivningsudvalg for Copernicus jordbevægelsestjeneste;— levering af støtteekspert, der skal arbejde internt i EEA's lokaler.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Som anført i afsnit 2.2.2.1) i udbudsmaterialet.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
08/02/2019 00:00
22/03/2019 14:00
25/03/2019 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 051-116421
Berigtigelse
13/03/2019 00:00
2019/S 028-061255
Udbudsbekendtgørelse
08/02/2019 00:00