Information om udbud

Titel:
Levering af elektricitet med grøn løsning
Ordregivende myndighed:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
18/02/2019
Frist for modtagelse af bud:
05/04/2019
Status:
Lukket
Information
OC/EFSA/CORSER/2019/03
Levering af elektricitet med grøn løsning
Udbudsspecifikationerne vedrører levering af elektricitet til EFSA's (Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets) operative hovedkvarter på adressen Carlo Magno 1A, Parma, ITALIEN. Hovedkvarteret rummer kontorer og mødelokaler og har ca. 600 fastansatte medarbejdere. Elektriciteten leveres med mellemspænding via et leveringspunkt placeret inde i selve bygningen.Formålet med dette udbud er at indgå en 4-årig rammeaftale med en kontrahent, der er i stand til at sikre el-forsyningen udelukkende til bygningen med det operative hovedkvarter på adressen Via Carlo Magno 1A, Parma, ITALIEN, i henhold til betingelserne fastsat i rammeaftalen.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
Pris
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
18/02/2019 00:00
05/04/2019 14:30
08/04/2019 14:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 063-145399
Berigtigelse
29/03/2019 00:00
2019/S 034-075777
Udbudsbekendtgørelse
18/02/2019 00:00