Information om udbud

The deadline for submission of tenders is postponed to the 10/04/2019.
Titel:
Vurdering af nye teknologier til overvågning, forebyggelse og kontrol af infekti...
Ordregivende myndighed:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Dato for offentliggørelse på Ted:
18/02/2019
Frist for modtagelse af bud:
10/04/2019
Status:
Lukket
Information
OJ/2019/OCS/10467
Vurdering af nye teknologier til overvågning, forebyggelse og kontrol af infektionssygdomme
ECDC iværksætter et projekt med henblik på at1) identificere og indsamle den relevante evidens og præsentere den i en form, der kan fungere som en informationskilde for ECDC og centrets vigtigste interessenter, og som støtter den strategiske beslutningstagning på området for nye teknologier af potentiel relevans for folkesundheden og centrets mandat2) vurdere den dokumenterede og mulige fremtidige indvirkning (tidsramme 5-10 år) af nyere fremskridt inden for:a) informations- og kommunikationsteknologib) mikrobiologisk testning og mikrobiologisk diagnosticering af folkesundheden, i særdeleshed vedrørende overvågning, forebyggelse og kontrol af overførbare sygdomme. ECDC vil i tæt samarbejde med sine nøgleinteressenter på basis af 1) og 2) i løbet af de følgende år identificere de nye teknologier, der har det største potentiale — både positivt og disruptivt — samt de af ECDC's funktioner og problemstillinger knyttet til folkesundheden, der ligger inden for centrets ansvarsområde, der ville kunne drage nytte af de identificerede nye teknologier og respektive investeringer, og udvikle en køreplan.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i afsnit I.3).
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
18/02/2019 00:00
10/04/2019 16:00
12/04/2019 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 060-137757
Berigtigelse
26/03/2019 00:00
2019/S 034-075775
Udbudsbekendtgørelse
18/02/2019 00:00