Information om udbud

Titel:
Landestøtte til udrydning af tuberkulose i Europa
Ordregivende myndighed:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Dato for offentliggørelse på Ted:
19/02/2019
Frist for modtagelse af bud:
15/05/2019
Status:
Lukket
Information
OJ/2018/OCS/9999
Landestøtte til udrydning af tuberkulose i Europa
Formålet med denne kontrakt er at levere en ramme for et mangfoldigt udvalg af kapacitetsopbyggende og teknikudvekslende aktiviteter (både inden for metodologi og omfang) for at støtte alle EU/EØF-medlemsstater, såvel som udvidelseslande og lande inden for den europæiske naboskabspolitik (i resten af dokumentet betegnes dette som Europa) på linje med landes strategiske prioriteter.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i punkt I.3)
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
19/02/2019 00:00
15/05/2019 16:00
17/05/2019 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 035-077894
Udbudsbekendtgørelse
19/02/2019 00:00