Information om udbud

Titel:
Naturbaserede løsninger inden for landbrug
Ordregivende myndighed:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Dato for offentliggørelse på Ted:
04/03/2019
Frist for modtagelse af bud:
04/04/2019
Status:
Lukket
Information
JRC/IPR/2019/OP/0394
Naturbaserede løsninger inden for landbrug
Dette indkøb har til hensigt at udføre en dybdegående udvikling af 9 pilot-caseundersøgelser for at opbygge et homogent evidensgrundlag for den praktiske gennemførlighed, effektivitet og begrænsninger for naturbaserede løsninger inden for et udvalg af vandforvaltningsspørgsmål inden for landbrug. Dette evidensgrundlag vil, sammen med den bredere litteratur og andre eksempler, der er kendt fra Europa og andetsteds, blive brugt til en forskningssyntese med henblik på en generaliseret vurdering på europæisk plan og udarbejdelsen af politiske anbefalinger.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
Offentlig kontrakt
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i afsnit I.3).
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
04/03/2019 00:00
04/04/2019 16:00
05/04/2019 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Behandling af spildevandsslam eller -gødning fra landbrug i et nordisk eller alpint miljø
Behandling af spildevandsslam eller -gødning fra landbrug i et nordisk eller alpint miljø.
Parti 2
Behandling af spildevandsslam eller -gødning fra landbrug i et kontinentalt miljø
Behandling af spildevandsslam eller -gødning fra landbrug i et kontinentalt miljø.
Parti 3
Behandling af spildevandsslam eller -gødning fra landbrug i et middelhavsmiljø
Behandling af spildevandsslam eller -gødning fra landbrug i et middelhavsmiljø.
Parti 4
Landskabselementer mod diffuse forureningskilder fra gødningsmidler og/eller pesticider i et nordisk eller alpint miljø
Landskabselementer mod diffuse forureningskilder fra gødningsmidler og/eller pesticider i et nordisk eller alpint miljø.
Parti 5
Landskabselementer mod diffuse forureningskilder fra gødningsmidler og/eller pesticider i et kontinentalt miljø
Landskabselementer mod diffuse forureningskilder fra gødningsmidler og/eller pesticider i et kontinentalt miljø.
Parti 6
Landskabselementer mod diffuse forureningskilder fra gødningsmidler og/eller pesticider i et middelhavsmiljø
Landskabselementer mod diffuse forureningskilder fra gødningsmidler og/eller pesticider i et middelhavsmiljø.
Parti 7
Landskabselementer til vandbinding i et bjergmiljø
Landskabselementer til vandbinding i et bjergmiljø.
Parti 8
Landskabselementer til vandbinding i et kontinentalt slettemiljø
Landskabselementer til vandbinding i et kontinentalt slettemiljø.
Parti 9
Landskabselementer til vandbinding i et middelhavsmiljø
Landskabselementer til vandbinding i et middelhavsmiljø.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 044-099479
Udbudsbekendtgørelse
04/03/2019 00:00