Information om udbud

Titel:
Støtte til cybersikkerhed ved aktiviteter i transportsektoren
Ordregivende myndighed:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
06/03/2019
Frist for modtagelse af bud:
01/04/2019
Status:
Lukket
Information
ENISA F-COD-19-T13
Støtte til cybersikkerhed ved aktiviteter i transportsektoren
ENISA ønsker at indgå aftale med mindst 2 og højst 5 tjenesteydere pr. parti, der kan yde støtte inden for cybersikkerhed i transportsektoren. De 2 hovedområder er: PARTI 1 – cybersikkerhed til den maritime sektor, og PARTI 2 – cybersikkerhed til jernbanesektoren.De valgte tilbudsgivere skal kunne godtgøre betydelige erfaringer og kundskaber på disse områder, med vægt på de aspekter, som behandles i ENISA's arbejdsprogram.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
Rammeaftale
Vilkår for deltagelse
Som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
06/03/2019 00:00
01/04/2019 18:00
02/04/2019 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Cybersikkerhed til den maritime sektor Vi forventer, at tilbudsgivere besidder ekspertise og viden inden for følgende emner:1) Politiske og lovgivningsmæssige spørgsmål i forbindelse med kritiske infrastrukturers modstandsdygtighed såvel som maritim cybersikkerhed på nationalt, EU-mæssigt og internationalt (f.eks. IMO) niveau;2) Netværks- og informationssikkerhed i maritime infrastrukturer og tjenester;3) Arbejde med interessenter/organisationer i den maritime sektor såsom, men ikke begrænset til, havne (herunder havnemyndigheder, havneanlæg, terminaler osv.) shippingvirksomheder, skibstrafiktjenester, nationale maritime myndigheder, klassifikationsselskaber osv.;4) Risikostyringspraksisser/-metodologier, bestemmelser, standarder, retningslinjer, gode praksisser, der er specifikke for den maritime sektor (f.eks. ISPS);5) ICG-SCADA-sikkerhedsspørgsmål, f.eks. OT-sikkerhed, IT/OT-konvergens osv.;6) Afgørende driftspræstationer (transportsektoren) og sikkerhedsadfærd samt kendskab til de lovgivningsmæssige rammer som f.eks. direktivet om net- og informationssikkerhed, den generelle forordning om databeskyttelse osv.;7) God praksis, retningslinjer og standarder vedrørende beskyttelse af kritisk informationsinfrastruktur (CIIP) som f.eks. ENISA's vejledninger i god praksis, IEC 62443, ISO 27001, ISO 27002, ISO 27019, BIMCO-retningslinjer, NERC CIS-standarder, ANSI/ISA 99 osv.;8) Problemstillinger vedrørende netværks- og informationssikkerhed, f.eks. internet- og websikkerhed, kryptografi, testning, sikkerhedsstyring osv.9) Infrastrukturssikkerhed og -modstandsdygtighed samt CIIP-spørgsmål såsom offentlige nøgleinfrastrukturer (Public Key Infrastructures, PKI) og kerneprotokoller som f.eks. BGP, DNS osv.
Parti 2 Cybersikkerhed til den jernbaner sektor Vi forventer, at tilbudsgivere besidder ekspertise og viden inden for følgende emner:1) Økosystemer i jernbanesektoren, navnlig operatører af væsentlige tjenester (som beskrevet i bilag II) under direktivet om net- og informationssikkerhed: jernbaneforetagender og infrastrukturforvaltere;2) Spørgsmål vedrørende jernbanesikkerhed, som f.eks. OT-sikkerhed, IT/OT-konvergens osv.;3) Politiske og lovgivningsmæssige spørgsmål i forbindelse med kritiske infrastrukturers modstandsdygtighed såvel som cybersikkerhed i jernbanesektoren på nationalt og/eller EU-niveau;4) Afgørende driftspræstationer (transportsektoren) og sikkerhedsadfærd samt kendskab til de lovgivningsmæssige rammer som f.eks. direktivet om net- og informationssikkerhed, den generelle forordning om databeskyttelse og EU-mobilitetspakker;5) God praksis, retningslinjer og standarder vedrørende CIIP-beskyttelse, som f.eks. ENISA's vejledninger i god praksis, Shift2Rail-aktiviteter, CEN CENELEC SC9X, ETSI TC CYBER, direktiver om sikkerhed og interoperabilitet i jernbanesektoren osv.;6) Netværks og informationssikkerhed i jernbaneinfrastrukturer og -tjenester;7) Politiske og lovgivningsmæssige spørgsmål i forbindelse med kritiske infrastrukturers og tjenesters modstandsdygtighed såvel som politikker for cybersikkerhed i jernbanesektoren på nationalt og/eller EU-niveau;8) Problemstillinger vedrørende netværks- og informationssikkerhed, f.eks. internet- og websikkerhed, kryptografi, testning, sikkerhedsstyring osv.9) Infrastrukturssikkerhed og -modstandsdygtighed samt CIIP-spørgsmål såsom offentlige nøgleinfrastrukturer (PKI) og kerneprotokoller som f.eks. BGP, DNS osv.;10) Internetoperationer i netværk og sikkerhedsstyring for brede netværksleverandører og internetudvekslingsppunkter.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 046-104543 Udbudsbekendtgørelse 06/03/2019 00:00