Information om udbud

Titel:
Enkelt rammetjenesteydelseskontrakt vedrørende levering af generel online-underv...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Dato for offentliggørelse på Ted:
11/03/2019
Frist for modtagelse af bud:
23/04/2019
Status:
Lukket
Information
EAC/03/2018
Enkelt rammetjenesteydelseskontrakt vedrørende levering af generel online-undervisning til deltagere i Det Europæiske Solidaritetskorps.
Forordning (EU) 2018/1475 til oprettelse af Det Europæiske Solidaritetskorps trådte i kraft 5.10.2018 og dannede en ny, sammenhængende ramme for solidaritetsaktiviteter. Det Europæiske Solidaritetskorps tilbyder unge mennesker nogle let tilgængelige muligheder for at engagere sig i solidaritetsaktiviteter af høj kvalitet og med en stærk europæisk dimension som et middel til at bidrage til styrkelsen af sammenhæng, solidaritet, social samhørighed og demokrati i deltagerlandene. Der planlægges følgende typer aktiviteter under Det Europæiske Solidaritetskorps: solidaritetsaktiviteter (frivilligt arbejde, praktikophold og job), frivillige team, solidaritetsprojekter og netværksaktiviteter. Europa-Kommissionen fremsætter som en integreret del af Det Europæiske Solidaritetskorps-initiativ fastlagt ved forordningen forslag om et sæt kvalitets- og støttetiltag, herunder den generelle online-undervisning.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4550
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i punkt 2.1).
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
11/03/2019 00:00
23/04/2019 11:00
24/04/2019 15:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 049-111576
Udbudsbekendtgørelse
11/03/2019 00:00