Information om udbud

Titel:
Undersøgelser til støtte for forsknings- og innovationspolitikker inden for biob...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Dato for offentliggørelse på Ted:
15/05/2019
Frist for modtagelse af bud:
19/06/2019
Status:
Lukket
Information
2018/RTD/F2/OP/PP-07281/2018
Undersøgelser til støtte for forsknings- og innovationspolitikker inden for biobaserede produkter og tjenesteydelser
Det overordnede formål med dette udbud er at levere et udvalg af nye informationer og analyser, der vil hjælpe med at identificere fremtidige politiske retninger, nye teknologier, samfundsmæssige behov, udfordringer og muligheder på området for bioøkonomi dedikeret til biobaserede produkter og biobaseret innovation.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Et eller flere partier
Offentlig kontrakt
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=tenders-open
73200000
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
15/05/2019 00:00
19/06/2019 15:00
21/06/2019 15:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Kulstofsøkonomi
Formålet med tjenesteydelserne er at udforske arten og omfanget af udfordringen vedrørende sikring af ressourceeffektiv tilvejebringelse og brug af kulstof, samt identificere mulige måder, hvorved det kan håndteres. Der vil være særlig fokus på forsknings- og innovationsrollen i forbindelse med håndtering af udfordringen på globalt, europæisk, nationalt, regionalt og bymæssigt niveau.
Parti 2
Livs- og biovidenskaber og -teknologier som drivkraft for bio-baseret innovation
Denne tjenesteydelse vil fokusere på fremskridtet inden for livs- og biovidenskaberne som hovedkatalysatorer for bio-baseret innovation. Kontrahenten vil indhente, systematisere, analysere og derefter vurdere informationer og data. Tjenestens hensigt er at bistå med at udvikle en strategisk tilgang til videnskab, teknologi og innovation i EU-medlemsstaterne, inklusive Europas 2030 bio-baserede innovationsscenarier. Den vil gennemføre en fremsynsundersøgelse vedrørende hovedbehovene for EU's forskning og innovation samt muligheder for bio-baseret innovation fremmet af livs- og biovidenskaber og -teknologi, deres tekniske gennemførlighed, innovationspotentiale, den økonomiske relevans for Europa såvel som mulige bidrag til målene for bæredygtig udvikling.
Parti 3
Veje og udrulningsudsigter for bioraffinaderier
Hensigten med denne tjenesteydelse er at indsamle dokumentation og samarbejde med interessenter og specialister vedrørende udviklingen af en udsigt for udrulningen af integrerede kemikalie-/materialedrevne bioraffinaderier i Europa for 2030 på grundlag af en dybdegående vurdering blandt andet af bioraffinaderiveje, nye omstillingsplatforme, politiske drivkræfter, udsigter for førende markeder samt bioraffinaderikommissioner.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 093-223799
Udbudsbekendtgørelse
15/05/2019 00:00