Information om udbud

Titel:
Sårbarhedsstatus for cybersikkerhed i henhold til rapport fra 2018
Ordregivende myndighed:
European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
12/03/2019
Frist for modtagelse af bud:
11/04/2019
Status:
Lukket
Information
ENISA D-COD-19-T15
Sårbarhedsstatus for cybersikkerhed i henhold til rapport fra 2018
I 2019 fokuserer ENISA på forbedring af risikovurderings- og sårbarhedsforvaltningsprocesser i form af en omfattende analyse af sidste års (2018) sårbarhedsvejledninger. GDPR-forordningen indfører et begreb om ansvar for virksomheder, der rammes af datakrænkelser, deraf behovet for en proaktiv tilgang i sårbarhedsbehandlingen. Formålet med denne undersøgelse er begrænset til udelukkende at analysere sårbarhedsvejledningerne fra 2018. Samtlige observationer, der kan identificere potentielle huller, skal udføres inden for rammerne af sidste års vejledninger. ENISA forventer at den valgte kontrahent indsamler oplysninger om sårbarhedsvejledninger fra åbne informationskilder (f.eks. nationale sårbarhedsdatabaser) samt analyserer og fortolker data og fremstiller sine resultater ved brug af intuitive visualiseringer.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Som angivet i udbudsdokumenterne.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
12/03/2019 00:00
11/04/2019 18:00
12/04/2019 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2019/S 050-113777 Udbudsbekendtgørelse 12/03/2019 00:00