Information om udbud

Titel:
Indgåelse af rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra polsk...
Ordregivende myndighed:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Dato for offentliggørelse på Ted:
22/03/2019
Frist for modtagelse af bud:
Finder ikke anvendelse
Status:
Åben
Information
COJ-PROC-19/006
Indgåelse af rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra polsk til maltesisk
Kontrakten er permanent, og nye anmodninger kan modtages på et hvilket som helst tidspunkt i kontraktens løbetid. Rammeaftalens varighed er 1 år, med automatisk senere fornyelse med 3 eventuelle perioder på 1 år. Det maksimale antal rammeaftaler, som skal indgås, er angivet. Der oprettes en klassifikationsliste i medfør af kriterierne for kontraktens tildeling. Denne liste bestemmer den rækkefølge, som kontrahenter som udgangspunkt vil blive kontaktet i med henblik på tildeling af konkrete opgaver, under hensyntagen til deres produktions- og specialekompetencer. Klassifikationen vil blive periodisk revideret, så den på en effektiv måde afspejler kvaliteten af den leverede tjeneste. Klassifikationen kan desuden ændre sig i kontraktens løbetid grundet indgåelse af nye kontrakter eller ophør af eksisterende kontrakter.
Tjenesteydelser
Begrænset
Åben
Aktiveret
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
79530000
LU000
Tidslinje
22/03/2019 00:00
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
29/04/2019 23:59
Finder ikke anvendelse
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2019/S 058-132851 Udbudsbekendtgørelse 22/03/2019 00:00