Information om udbud

Titel:
Udvikling og vedligeholdelse af informationssystemet for EU’s emissionshandelsor...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dato for offentliggørelse på Ted:
06/04/2012
Frist for modtagelse af bud:
21/05/2012
Status:
Lukket
Information
CLIMA.B.1/FRA/2012/0007
Udvikling og vedligeholdelse af informationssystemet for EU’s emissionshandelsordning.
Den foreliggende rammekontrakt vedrører sikring af den normale drift af Kommissionens informationssystemer, der tjener til at understøtte Den Europæiske Unions emissionshandelsordning, dvs. EU-registret og EU-transaktionsjournalen.Under denne rammekontrakt skal kontrahenten levere tjenester til Kommissionen i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse af informationssystemet for EU's emissionshandelsordning, der varetages af Kommissionen.Kontrahenten skal stille en ekspertpulje til rådighed for Kommissionen med de fornødne personressourcer og kvalifikationer/referencerammer til at udføre alle de specifikke opgaver, der efterspørges af Kommissionen, jf. den almindelige opgavebeskrivelse i forbindelse med den foreliggende rammekontrakt, som anført under del 1, punkt 3, i udbudsmaterialet. Kontrahenten skal også sikre, at kvalificerede og kyndige medarbejdere står klar til at reagere på hændelser, der måtte opstå under hele kontraktperioden. Denne rammekontrakt vil blive gennemført via specifikke kontrakter, der vil blive aftalt og indgået mellem Kommissionen og kontrahenten. Når Kommissionen ønsker at indkøbe specifikke tjenester i forbindelse med denne rammekontrakt, vil den afgive bestilling til kontrahenten. Kontrahenten skal have kapacitet til sideløbende at udføre flere specifikke enkeltkontrakter.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
06/04/2012 00:00
Finder ikke anvendelse
21/05/2012 23:59
30/05/2012 00:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2012/S 68-110606
Udbudsbekendtgørelse
06/04/2012 00:00