Information om udbud

Titel:
Indgåelse af rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra polsk...
Ordregivende myndighed:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Dato for offentliggørelse på Ted:
22/03/2019
Frist for modtagelse af bud:
Finder ikke anvendelse
Status:
Åben
Information
COJ-PROC-19/006
Indgåelse af rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra polsk til slovakisk.
Det offentlige udbud er løbende, så nye anmodninger om deltagelse kan indgives på ethvert tidspunkt under dets gennemførelse. Rammeaftalens varighed er 1 år, og kan fornys med stiltiende samtykke op til 3 gange, hver gang med en periode på 1 år. Det maksimale antal rammeaftaler, som kan indgås for hvert parti, er angivet. Der vil blive udarbejdet en liste over indplaceringen af kontrahenterne på grundlag af tildelingskriterierne. Denne liste bestemmer, i hvilken rækkefølge kontraktparterne, under hensyntagen til deres produktionskapacitet og eventuelle specialeområder, som udgangspunkt vil blive kontaktet med henblik på tildeling af konkrete oversættelser. Indplaceringen vil med mellemrum blive taget op til revision, således at den afspejler den faktiske kvalitet af de udførte ydelser. I løbet af kontraktens løbetid kan indplaceringen endvidere ændres som følge af indgåelsen af nye rammeaftaler eller opsigelsen af eksisterende rammeaftaler.
Tjenesteydelser
Begrænset
Åben
Aktiveret
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
79530000
LU000
Tidslinje
22/03/2019 00:00
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
29/04/2019 23:59
Finder ikke anvendelse
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2019/S 058-132850 Udbudsbekendtgørelse 22/03/2019 00:00