Information om udbud

Question deadline was 06/05/2019 and we have technically closed it by putting the date.
Titel:
Multipel rammetjenesteydelseskontrakt i 5 partier vedrørende ekstern ekspertise ...
Ordregivende myndighed:
European Parliament, DG European Parliamentary Research Service
Dato for offentliggørelse på Ted:
18/03/2019
Frist for modtagelse af bud:
14/05/2019
Status:
Lukket
Information
EPRS/DIRC/SER/19/002
Multipel rammetjenesteydelseskontrakt i 5 partier vedrørende ekstern ekspertise på områderne for forudgående konsekvensanalyse, efterfølgende evaluering, vurdering af europæisk merværdi og stresstestning af EU-politik
Multipel rammetjenesteydelseskontrakt i 5 (fem) partier til levering af ekstern ekspertise på områderne for forudgående konsekvensanalyse, efterfølgende evaluering, vurdering af europæisk merværdi og stresstestning af EU-politik.Parti 1: Det indre marked og forbrugerbeskyttelse, industri, forskning og energi, miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhedParti 2: Landbrug og udvikling af landdistrikter; fiskeri, regional udvikling, transport og turisme, kultur og undervisningParti 3: Borgerlige rettigheder, retlige og indre anliggender, juridiske anliggender forfatningsmæssige anliggender, kvinders rettigheder og ligestilling mellem mænd og kvinderParti 4: Økonomiske og monetære anliggender, beskæftigelse og sociale anliggender, budgetter og budgetkontrolParti 5: Udenrigsanliggender, sikkerhed og forsvar, menneskerettigheder, udvikling og international handel.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
Rammeaftale
Vilkår for deltagelse
Der henvises til udbudsmaterialet.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
18/03/2019 00:00
14/05/2019 11:00
15/05/2019 11:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Det indre marked og forbrugerbeskyttelse; industri, forskning og energi; miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed
Det indre marked og forbrugerbeskyttelse; industri, forskning og energi; miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed.
Parti 2
Landbrug og udvikling af landdistrikter; fiskeri; regional udvikling, transport og turisme; kultur og undervisning
Landbrug og udvikling af landdistrikter; fiskeri; regional udvikling, transport og turisme; kultur og undervisning.
Parti 3
Borgerlige rettigheder; retlige og indre anliggender; juridiske anliggender; forfatningsmæssige anliggender; kvinders rettigheder og ligestilling mellem mænd og kvinder
Borgerlige rettigheder, retlige og indre anliggender, juridiske anliggender forfatningsmæssige anliggender, kvinders rettigheder og ligestilling mellem mænd og kvinder.
Parti 4
Økonomiske og monetære anliggender, beskæftigelse og sociale anliggender, budgetter og budgetkontrol
Økonomiske og monetære anliggender, beskæftigelse og sociale anliggender, budgetter og budgetkontrol.
Parti 5
Udenrigsanliggender, sikkerhed og forsvar, menneskerettigheder, udvikling og international handel
Udenrigsanliggender, sikkerhed og forsvar, menneskerettigheder, udvikling og international handel.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 054-123614
Udbudsbekendtgørelse
18/03/2019 00:00