Information om udbud

Titel:
Undersøgelse vedrørende udvikling af en EU-ramme for bygningers digitale logbog
Ordregivende myndighed:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Dato for offentliggørelse på Ted:
10/04/2019
Frist for modtagelse af bud:
06/06/2019
Status:
Lukket
Information
EASME/2019/OP/0007
Undersøgelse vedrørende udvikling af en EU-ramme for bygningers digitale logbog
Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder iværksætter denne opfordring til at afgive bud med henblik på at indgå en tjenesteydelseskontrakt om en undersøgelse af udviklingen af rammebestemmelser for Den Europæiske Union (en EU-ramme) vedrørende bygningers digitale logbog.Undersøgelsen skal foretage en kortlægning af nuværende praksis og gennemgå relevante offentlige og private initiativer, som fremmer anvendelsen af bygningslogbøger, med henblik på at identificere forretningsmodeller, nøglepunkter for god praksis, hvad angår brugen, dataforvaltningen og digitaliseringen af bygningslogbøger, og de kritiske mangler, der stadig skal adresseres inden for disse områder, med udarbejdelse af forslag til en konkret handlingsplan, der skal gennemføres.De opgaver, der skal udføres af kontrahenten, er yderligere beskrevet i udbudsspecifikationerne i punkt 1).
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
71000000
BE10
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i afsnit I.3).
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
10/04/2019 00:00
06/06/2019 10:00
07/06/2019 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 071-166813
Udbudsbekendtgørelse
10/04/2019 00:00