Information om udbud

Il problema tecnico con il caricamento delle offerte su Esubmission è stato risolto; è ora possibile effettuare il caricamento delle offerte.
Titel:
Udvælgelse af kompetent læge til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFS...
Ordregivende myndighed:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
01/04/2019
Frist for modtagelse af bud:
06/05/2019
Status:
Lukket
Information
OC/EFSA/HUCAP/2019/01
Udvælgelse af kompetent læge til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
EFSA leverer en sundhedstjeneste på arbejdspladsen til sine personalemedlemmer via en intern lægetjeneste. EFSA skal overholde kravene, der stilles i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte, vedrørende personalesundhed: Artikel 13 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i den Europæiske Union fastlægger, at midlertidige ansatte, før de rekrutteres, skal gennemgå en lægeundersøgelse udført af en af institutionens læger for at fastslå, om de opfylder betingelserne fastsat i artikel 12, stk. 2, litra d). Det samme gælder for kontraktansatte, hvad angår artikel 83 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i den Europæiske Union. Formålet med denne udbudsprocedure er at indgå en rammeaftale for en maksimal varighed på 4 år med en kontrahent om levering af tjenesteydelser. Tjenesteydelserne vil blive leveret af en kompetent læge og en sygeplejerske.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
85141000
ITH52
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
01/04/2019 00:00
06/05/2019 14:30
07/05/2019 14:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 064-148181 Udbudsbekendtgørelse 01/04/2019 00:00