Information om udbud

Titel:
Database om kommende lægemidler
Ordregivende myndighed:
European Medicines Agency (EMA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
25/03/2019
Frist for modtagelse af bud:
24/04/2019
Status:
Lukket
Information
EMA/2018/30/CO
Database om kommende lægemidler
Agenturet ønsker adgang til aktuelle, omfattende og fuldstændige lægemiddeldatabaser til levering af videnskabelige, økonomiske og erhvervsrelaterede oplysninger om lægemidler og medicinsk udstyr til anvendelse på mennesker i klinisk praksis og i forskning og udvikling på verdensplan og om disses udviklere og indehaverne af markedsføringstilladelser, til grundlag for agenturets vurdering og overvågning af disse produkter og til støtte af agenturets arbejdsplan. Agenturet ønsker ligeledes rapporter med uddrag om bivirkninger med henblik på at finde og/eller vurdere bivirkninger ved humanmedicinske lægemidler, der er godkendt i EØS.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
72300000
NL1
Tidslinje
25/03/2019 00:00
24/04/2019 12:00
26/04/2019 14:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 059-135500
Udbudsbekendtgørelse
25/03/2019 00:00