Information om udbud

Titel:
Tjenesteydelser vedrørende flytning, håndtering og relaterede ydelser
Ordregivende myndighed:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Dato for offentliggørelse på Ted:
03/05/2019
Frist for modtagelse af bud:
03/06/2019
Status:
Lukket
Information
06B50/2019/M022
Tjenesteydelser vedrørende flytning, håndtering og relaterede ydelser
Genstanden for kontrakten er tjenesteydelser vedrørende flytning, håndtering og relaterede ydelser til Europa-Parlamentets bygningskompleks i Strasbourg. Kontrahenten forpligtes til lejlighedsvis at stille en udendørs lift til rådighed med henblik på at læsse og aflæsse varer på Europa-Parlamentets anmodning.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
79620000
FRF11
Vilkår for deltagelse
Optagelse i fag- eller erhvervsregister og/eller specifik godkendelse i bopælslandet eller medlem af en faglig organisation.
— omsætning på mindst 200 000 EUR inden for området omfattet af denne kontrakt,— passende erhvervsansvarsforsikring i overensstemmelse med gældende praksis i sektoren,
— regnskabsopgørelse (årlig rapport) for de seneste 2 afsluttede regnskabsår,— forsikringspolice.
Tilbudsgiveren skal have mindst 3 års erfaring fra tjenesteydelser, der ligner dem i dette udbud.
En liste over de vigtigste tjenester og leverancer, som er leveret i løbet af de sidste 3 år, med oplysninger om beløb, datoer og de involverede offentlige og private kunder.
Tidslinje
03/05/2019 00:00
03/06/2019 12:00
04/06/2019 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 086-204774 Udbudsbekendtgørelse 03/05/2019 00:00