Information om udbud

Titel:
Rammeaftale om levering af professionel forsikringsmægling
Ordregivende myndighed:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Dato for offentliggørelse på Ted:
16/04/2019
Frist for modtagelse af bud:
20/05/2019
Status:
Lukket
Information
Frontex/OP/59/2019/MS
Rammeaftale om levering af professionel forsikringsmægling
Formålene med denne enkelte rammeaftale er:— at etablere optimal forsikringsdækning for Frontex' specifikke aktiviteter på den mest økonomiskfordelagtige måde, med følgende forsikringsdækning: a. Offentlig ansvarsforsikring for Frontex' driftslokaler. b. Omfattende motorkøretøjsforsikring for specialiserede køretøjer (VMM), anvendt på Frontex' indsatsområder— at levere support og rådgivning på højt niveau for at opretholde det optimale niveau af forsikringsdækning, under hensyntagen til Frontex' særlige rolle— at bistå Frontex med håndteringen af skiftende faktorer som f.eks. lovgivning, og dermed begrænse nødvendigheden af sådanne tjenester, er en forudsætning for at sikre, at Frontex har den bedste forsikringsdækning på plads til at minimere sin risikoeksponering.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
66510000
SB01
PL911
Vilkår for deltagelse
Tilbudsgiveren bedes dokumentere, at vedkommende er bemyndiget til at udføre kontrakten i henhold til national lovgivning.Tilbudsgiveren skal overholde EU's gældende lovgivning, i særdeleshed Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2016/97 af 20.1.2016 om forsikringsdistribution, og skal have en gyldig erhvervslicens til at agere som mægler af forsikringstjenester.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
16/04/2019 00:00
20/05/2019 11:00
21/05/2019 11:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2019/S 090-214444 Berigtigelse 10/05/2019 00:00
2019/S 075-176810 Udbudsbekendtgørelse 16/04/2019 00:00