Information om udbud

Titel:
Rammeaftale — teknisk og logistisk støtte til aktiviteterne i Generaldirektorate...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Dato for offentliggørelse på Ted:
07/05/2019
Frist for modtagelse af bud:
27/06/2019
Status:
Lukket
Information
HOME/2018/ISFP/PR/EVNT/0016
Rammeaftale — teknisk og logistisk støtte til aktiviteterne i Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender og relaterede politikker
Den ordregivende myndighed har til hensigt at indgå rammeaftalen med henblik på at yde teknisk og logistisk støtte til aktiviteterne i Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender (GD HOME) og dets politikker. De omfattede aktiviteter vedrører teknisk bistand og logistisk støtte til GD HOME knyttet til udarbejdelse og koncipering af EU-politikker, der overvejende, men ikke udelukkende, vedrører området for indre anliggender samt aktiviteter til fremme og/eller udbredelse af oplysninger om EU-politikker. Aktiviteterne kan omfatte tilrettelæggelse af (tekniske) møder, arbejdsgrupper, konferencer, udstillinger og andre typer arrangementer samt supplerende tjenesteydelser knyttet til disse aktiviteter og levering af materiale og teknisk udstyr.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
79900000
BE
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
07/05/2019 00:00
27/06/2019 16:00
28/06/2019 14:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 088-209928
Udbudsbekendtgørelse
07/05/2019 00:00