Information om udbud

Titel:
Støtte til transportstatistik
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG EUROSTAT
Dato for offentliggørelse på Ted:
12/08/2019
Frist for modtagelse af bud:
23/09/2019
Status:
Lukket
Information
ESTAT/E/2019/006
Støtte til transportstatistik
Levering af tjenester til støtte for transportstatistik:Parti 1: Støtte til transportstatistikker vedrørende vejfragt.Parti 2: Støtte til statistik vedrørende jernbanetransport.Parti 3: Støtte til transportstatistik vedrørende indre vandveje.Parti 4: Støtte til statistik vedrørende maritim transport.Parti 5: Støtte til statistik vedrørende lufttransport.Parti 6: Støtte til regionale transportstatistikker.Parti 7: Støtte til statistik fra det fælles spørgeskema fra Eurostat/ITF/UNECE.Parti 8: Støtte til udvikling af indikatorer for transportmiddelfordeling og intermodal transport.Parti 9: Støtte til statistik vedrørende transportsikkerhed.Parti 10: Statistikker over passagermobilitet og landevejstrafik.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Et eller flere partier
Offentlig kontrakt
79330000
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i afsnit I.3).
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
12/08/2019 00:00
23/09/2019 16:00
25/09/2019 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Støtte til transportstatistikker vedrørende vejfragt Målet med dette parti er at yde Eurostat støtte til den videre gennemførelse af forordning nr. (EF) 70/2012 af 18.1.2012 (omarbejdet) om statistisk registrering af vejgodstrafikken, herunder bistand til dataforvaltning, statistisk analyse og metodologi, kvalitetskontrol, validering og formidling af dataene.Det samlede omfang af arbejdet for hele kontraktperioden anslås at dække: 325 persondage om året, hvilket svarer til ca. 1 300 persondage i løbet af kontraktens maksimale varighed (48 måneder).
Parti 2 Støtte til statistik vedrørende jernbanetransport Målet med dette parti er at yde Eurostat støtte til den videre gennemførelse af forordning (EF) 643/2018 vedrørende statistik over jernbanetransport, inklusive bistand til dataforvaltning, statistisk analyse og metodologi, kvalitetskontrol, validering og udbredelse af dataene.Kontraktens samlede omfang for hele kontraktperioden er anslået til 275 persondage pr. år, hvilket svarer til ca. 1 100 persondage i løbet af kontraktens maksimale varighed (4 år).
Parti 3 Støtte til transportstatistik vedrørende indre vandveje Målet med dette parti er at yde Eurostat støtte til gennemførelsen af den gældende forordning om statistik over godstransport ad indre vandveje, inklusive bistand til dataforvaltning, statistisk analyse og metodologi, kvalitetskontrol, datavalidering og dataudbredelse.Det samlede omfang af arbejdet for hele kontraktperioden anslås at dække:190 persondage om året, hvilket svarer til ca. 760 persondage i løbet af kontraktens maksimale varighed (48 måneder).
Parti 4 Støtte til statistik vedrørende maritim transport Målet med dette parti er at yde Eurostat støtte til den videre gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/42/EF om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen (herunder ændringer).Det samlede omfang af arbejdet for hele kontraktperioden anslås at dække:340 persondage om året, hvilket svarer til ca. 1 360 persondage i løbet af kontraktens maksimale varighed (48 måneder).
Parti 5 Støtte til statistik vedrørende lufttransport Målet med dette parti er at yde Eurostat støtte til den videre gennemførelse af forordning (EF) nr. 437/2003 om indberetning af statistiske oplysninger om passager-, fragt- og postflyvning (inkl. efterfølgende ændringer) og at yde støtte til ikke-regulatorisk indsamling af data for dette transportområde.Det samlede omfang af arbejdet for hele kontraktperioden anslås at dække:340 persondage om året, hvilket svarer til ca. 1 360 persondage i løbet af kontraktens maksimale varighed (48 måneder).
Parti 6 Støtte til regionale transportstatistikker Målet med dette parti er at yde Eurostat støtte til forvaltning af regionale informationer (data og metadata), hvilket omfatter støtte i forbindelse med dataindsamling, statistisk analyse og metodologisk arbejde samt databehandling (validering, aggregering osv.) og detaljeret kvalitetskontrol af regionale transportinformationer.Det samlede omfang af arbejdet for hele kontraktperioden anslås at dække:145 persondage om året, hvilket svarer til ca. 580 persondage i løbet af kontraktens maksimale varighed (48 måneder).
Parti 7 Støtte til statistik fra det fælles spørgeskema fra Eurostat/ITF/UNECE Målet med dette parti er at yde bistand til udarbejdelsen af statistik på grundlag af de data, der fremsendes til Eurostat med det fælles Eurostat/ITF/UNECE-spørgeskema.Det samlede omfang af arbejdet for hele kontraktperioden anslås at dække:150 persondage om året, hvilket svarer til ca. 600 persondage i løbet af kontraktens maksimale varighed (48 måneder).
Parti 8 Støtte til udvikling af indikatorer for transportmiddelfordeling og intermodal transport Målet med dette parti er at yde støtte til udvikling og udarbejdelse af indikatorer for transportmiddelfordeling og intermodal transport.Det samlede omfang af arbejdet for hele kontraktperioden anslås at dække:260 persondage om året, hvilket svarer til ca. 1 040 persondage i løbet af kontraktens maksimale varighed (48 måneder).
Parti 9 Støtte til statistik vedrørende transportsikkerhed Målet med dette parti er at yde Eurostat støtte til den videre gennemførelse af statistik over transportsikkerhed, inklusive bistand til dataforvaltning, statistisk analyse og metodologi, kvalitetskontrol, validering og udbredelse af dataene.Det samlede omfang af arbejdet for hele kontraktperioden anslås at dække:110 persondage om året, hvilket svarer til ca. 440 persondage i løbet af kontraktens maksimale varighed (48 måneder).
Parti 10 Statistikker over passagermobilitet og landevejstrafik Det grundlæggende formål med dette parti er at støtte Eurostat og medlemsstaterne i udviklingen af EU-statistikker om passagermobilitet og vejtrafik.Det samlede omfang af arbejdet for hele kontraktperioden anslås at dække:110 persondage om året, hvilket svarer til ca. 220 persondage i løbet af kontraktens maksimale varighed (24 måneder).
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 154-378799 Udbudsbekendtgørelse 12/08/2019 00:00