Information om udbud

Titel:
Teknisk bistand til støtte for faciliteten til kommunal modstandsdygtighed (MRF ...
Ordregivende myndighed:
European Investment Bank (EIB)
Dato for offentliggørelse på Ted:
22/05/2019
Frist for modtagelse af bud:
04/07/2019
Status:
Lukket
Information
TA2019039 TR
Teknisk bistand til støtte for faciliteten til kommunal modstandsdygtighed (MRF — Municipal Resilience Facility) i Tyrkiet
Det overordnede formål med denne tekniske bistandsaktivitet er at bidrage til styrkelsen af de lokale myndigheders kapacitet i de tyrkiske provinser, der er mest berørt af indstrømningen af syriske flygtninge under midlertidig beskyttelse (SuTPs — Syrian refugees under Temporary Protection), til at levere kommunale tjenesteydelser og forbedre udsigterne til at kunne være værtsland for flygtninge på en bæredygtig måde. Formålet med den tekniske bistand er at yde støtte til udarbejdelse og gennemførelse af prioriterede investeringsplaner for kommuner og forsyningsselskaber i målprovinserne, så de kan levere grundlæggende tjenester vedrørende vand, sanitære forhold og forvaltning af fast affald.Aktiviteterne vil blandt andet omfatte en gennemgang af projektgennemførlighedsundersøgelser, gennemgang af for- eller detailprojekteringer, bistand til vurdering af identificerede investeringsplaner, kvalitetssikring af udbudsdokumentation og overvågning af udbud af bygge- og anlægsarbejder samt støtte til rapporteringen om investeringsplanerne.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
71800000
TR
Tidslinje
22/05/2019 00:00
04/07/2019 17:00
08/07/2019 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2019/S 098-236397 Udbudsbekendtgørelse 22/05/2019 00:00