Information om udbud

Titel:
Fremskridt i indsamlingen af administrative data om familievold
Ordregivende myndighed:
European Institute for Gender Equality
Dato for offentliggørelse på Ted:
24/04/2019
Frist for modtagelse af bud:
06/06/2019
Status:
Lukket
Information
EIGE/2019/OPER/01
Fremskridt i indsamlingen af administrative data om familievold
Overordnet formål:Undersøgelsens overordnede mål er bistand til EU-medlemslande i gennemførelsen af EU-dækkende indikatorer, udviklet af EIGE, vedrørende administrativ dataindsamling i forbindelse med familievold, voldtægt og kvindemord samt udvikling af klassificeringssystem for kvindemord.Specifikke mål:De specifikke mål er bidrag til forbedret sammenligning og homogenitet af administrative data om kønsbaseret vold.De specifikke mål er:1) Vurdering af fremskridt på nationalt niveau, hvad angår forbedring af datatilgængelighed, med henblik på levering af homogene data om familievold og forbedret sammenlignelighed af EU-data;2) Forbedring af dataindsamling vedrørende kønsrelaterede drab på kvinder og piger i medfør af udviklingen af et klassificeringssystem.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
73210000
LT011
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
24/04/2019 00:00
06/06/2019 11:00
06/06/2019 13:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 080-191128
Udbudsbekendtgørelse
24/04/2019 00:00