Information om udbud

Titel:
Teknisk støtte til forebyggelse og imødegåelse af radikalisering
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Dato for offentliggørelse på Ted:
22/05/2019
Frist for modtagelse af bud:
31/07/2019
Status:
Lukket
Information
HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0001
Teknisk støtte til forebyggelse og imødegåelse af radikalisering
GD for Migration og Indre Anliggender har til hensigt at sikre sig de eksterne faglige tjenester og den tekniske støtte, der kræves af Europa-Kommissionen og primært af dens Generaldirektorat for Migration og Indre Anliggender (»GD HOME«) til støtte for direktoratets aktiviteter inden for forebyggende arbejde og konsolidering og styrkelse af viden og ekspertise på området for radikalisering, med henblik på at udvikle og lette gennemførelsen af forebyggende foranstaltninger yderligere på nationalt, europæisk og internationalt niveau.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Et eller flere partier
Rammeaftale
79000000
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
22/05/2019 00:00
31/07/2019 16:00
02/08/2019 15:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Fagfolk: Støtte og udvekslinger vedrørende radikalisering (RAN — Radicalisation Awareness Network, EU-netværk til bevidstgørelse omkring radikalisering)
I særdeleshed styrkelse af færdigheder hos niveau 1-fagfolk ved at tilbyde muligheder for at netværke, udvikling af gode praksisser og vejledende materiale (Parti 1).
Parti 2
Politiske beslutningstagere og forskere: Støtte og udvekslinger vedrørende radikalisering
Forbedring af kapaciteterne i medlemsstaterne, hos nationale, regionale og lokale myndigheder og prioriterede tredjelande med henblik på en effektiv imødegåelse af radikalisering, især via tilbud om muligheder for at netværke, målrettede og behovsstyrede tjenester og forskning og analyse.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 098-236407
Udbudsbekendtgørelse
22/05/2019 00:00