Information om udbud

Titel:
Multiple rammekontrakter efter kaskadeprincippet om undervisning af medarbejdere...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Dato for offentliggørelse på Ted:
31/05/2019
Frist for modtagelse af bud:
02/07/2019
Status:
Lukket
Information
EPSO/EUSA/PO/2018/028
Multiple rammekontrakter efter kaskadeprincippet om undervisning af medarbejdere ved de europæiske institutioner, kontorer, andre organer og EU-agenturer, der har eller kan pålægges at besidde ledende stillinger
Multiple rammekontrakter efter kaskadeprincippet om undervisning og coaching af medarbejdere ved de europæiske institutioner, kontorer, andre organer og EU-agenturer, der har eller kan pålægges at besidde ledende stillinger.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
Rammeaftale
https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
80532000
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
31/05/2019 00:00
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
02/07/2019 15:00
03/07/2019 10:30
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Parti 1: Undervisning i lederevner Kontrahentens hovedopgaver under parti 1 vil være:(i) at levere de kurser, der angives i skolens aktuelle skema, vedlagt som bilag 1, så længe som de videreføres og at udvikle nye programmer til skolen. Dette omfatter særligt blandet læring og metoder til faglig udvikling baseret på gruppefacilitering.(ii) at udvikle og afholde skræddersyede uddannelseskurser for at imødekomme en institution eller flere institutioners specifikke behov. Dette omfatter særligt blandet læring og fjern-/virtuelundervisning.(iii) at levere et hold undervisere af god kvalitet til at udføre disse uddannelsesprogrammer.(iv) at overvåge evalueringen af de foreslåede uddannelsesaktiviteter på proaktiv vis og, i samarbejde med de pågældende ordregivende myndigheder, udføre de udbedrende handlinger, der eventuelt er behov for.
Parti 2 Coaching til ledere og hold Kontrahentens hovedopgaver under parti 2 vil være:(i) at levere et hold af coaches, inklusive højtkvalificerede coaches (hvoraf nogle bør kunne agere som uddannere og tilsynsførende for andre coaches), der selv har betydelig ledelseserfaring, for at levere coaching-tjenester (inklusive, for nogle, coach-uddannelse af og tilsyn med interne coaches) på vegne af skolen og andre ordregivende myndigheder(ii) at overvåge evalueringen af de foreslåede coaching-aktiviteter på proaktiv vis og, i samarbejde med de pågældende ordregivende myndigheder, udføre de udbedrende handlinger, der eventuelt er behov for.
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2019/S 104-250682 Udbudsbekendtgørelse 31/05/2019 00:00