Information om udbud

Titel:
Miljøregnskaber
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG EUROSTAT
Dato for offentliggørelse på Ted:
02/08/2019
Frist for modtagelse af bud:
27/09/2019
Status:
Lukket
Information
ESTAT/E/2019/009
Miljøregnskaber
Dette udbud omfatter: bistand til udvikling af spørgeskemaer og behandling af data om miljøregnskaber, metodologisk støtte.Statistiktjenesterne inden for rammerne af dette udbud er inddelt i følgende delkontrakter:Parti 1: Støtte til validering og udvikling af monetære miljøregnskaberParti 2: Dataindsamling og udvikling af fysiske miljøregnskaberParti 3: Opdatering og anvendelse af modeller til at vurdere råmaterialeækvivalenter (RME-model — Raw Material Equivalent)Parti 4: Støtte til produktion af vandstatistikker og udvikling af vandregnskaberParti 5: Sekundære råmaterialer og affaldsregnskabParti 6: Den cirkulære økonomis økonomiske aspekter.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Et eller flere partier
Offentlig kontrakt
79330000
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i afsnit I.3).
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
02/08/2019 00:00
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
27/09/2019 16:00
01/10/2019 11:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Støtte til validering og udviklingen af monetære miljøregnskaber Formålet med dette udbud for parti 1 er:— at støtte Eurostat i processen med dataindsamling, validering, udfyldning af huller og vurderinger for det statistiske område for monetære miljøregnskaber— at støtte dataanalyse, -kvalitetsvurdering og -formidling for det statistiske område for monetære miljøregnskaber— at vedligeholde, forbedre og operere de eksisterende IT-værktøjer og at udvikle og anvende nye og mere effektive, omfattende og sammenhængende IT-værktøjer, der vil være kompatible med Eurostat's IT-miljø, til landenes udfyldelse af spørgeskemaerne, landenes datatjek og til Eurostats datavalidering, -analyse og -formidling— at støtte den metodologiske udvikling af monetære miljøregnskaber og udviklingen af nye dataindsamlinger på området for miljø-økonomiske regnskaber udført af Eurostat.
Parti 2 Dataindsamling og udvikling af fysiske miljøregnskaber Formålet med dette udbud for parti 2 er at bistå Eurostat i dataindsamling og udvikling på området for fysiske miljøregnskaber, særligt for 3 moduler i forordning (EU) nr. 691/2011.
Parti 3 Opdatering og anvendelse af modeller til at vurdere råmaterialeækvivalenter (RME-model — Raw Material Equivalent) Formålet med dette udbud er at bistå Eurostat i:— opdatering, revidering og anvendelse af Eurostats EU RME-model og opdatering/revidering af dens dokumentation— opdatering og forbedring af modellens forenklede version (landespecifikt RME-værktøj), opdatering/revidering af dens dokumentation og levering af støtte til værktøjets brugere og nationale statistiske institutter, der arbejder på vurderinger af MFA-RME (MFA — Material Flow Account)— anvendelse, testning og videreudvikling af opdelingsmetoden, der i øjeblikket udvikles til Eurostats internationale input-output-tabel (ICIOT — Inter-Country Input-Output Table) med henblik på udvikling i retning af en fremtidig omskiftning til en international input-output modelkerne— forberedelse af bidrag til internationale udviklinger i vurdering af efterspørgselsbaserede materialestrømsindikatorer, særligt institutionaliseringen af en global database for input-output og miljøforlængelser.
Parti 4 Støtte til produktion af vandstatistikker og udvikling af vandregnskaber Hovedformålene med parti 4 i dette udbud har to dele, der henholdsvist vedrører vandstatistik og vandregnskaber:1) yde støtte til Eurostats indsamling af vandstatistiske data i hele produktionscyklussen. Tilbudsgiveren skal bidrage til udarbejdelse, problemfri udførelse og opfølgning af dataindsamlingsøvelsen, der har til hensigt at opnå et datasæt af høj kvalitet af europæiske vandstatistikker.2) Eurostats forberedelse af produktionen af fremtidige vandregnskaber understøttes gennem bidrag til metodologisk udvikling og udarbejdelse/vurdering af muligheder for juridisk dækning.
Parti 5 Sekundære råmaterialer og affaldsregnskab Formålet for dette udbud for parti 5 er at producere EU-dækkende integrerende materialestrømsregnskaber og affaldsregnskaber, inklusive strømme for sekundære råmaterialer, såvel som regnskaber for fysiske materialeaktiver. Disse vil være enkeltstående estimater som en gennemførlighedsundersøgelse, før regelmæssig produktion tages i betragtning (hvilket ikke vil være en del af denne kontrakt).
Parti 6 Den cirkulære økonomis økonomiske aspekter Formålet for dette udbud for parti 6 er at udvikle rammer til indsamling af økonomisk data om cirkulær økonomi og bioøkonomi, kompilere data og beskrive en generisk begrebsmæssig metode og fastlægge afgrænsningsprocessen.
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2019/S 148-363149 Udbudsbekendtgørelse 02/08/2019 00:00