Information om udbud

Titel:
Rammekontrakt vedrørende aktiviteter til støtte for internationalt samarbejde in...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dato for offentliggørelse på Ted:
20/08/2014
Frist for modtagelse af bud:
07/10/2014
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
ENTR/387/PP/2014/FC.
Rammekontrakt vedrørende aktiviteter til støtte for internationalt samarbejde inden for satellitnavigation.
Formålet med opgaverne, der skal udføres i forbindelse med rammekontrakten, er at yde støtte til internationale samarbejdsaktiviteter og forbindelser for satellitnavigation. Dette vil især omfatte:— levering af ekspertise inden for forskellige brugerområder og -regioner med henblik på at forberede, deltage i og rapportere om relevante internationale brugerfora, tekniske workshopper, internationale møder for interessenter (herunder møder ved Organisationen for International Civil Luftfart, Den Internationale Søfartsorganisation) og andre arrangementer (herunder varetagelse af interesserne for europæiske GNSS-programmer i forbindelse med arrangementer tilrettelagt af internationale organisationer og støtte i forbindelse med deltagelse af regionale repræsentanter)— udførelse af økonomiske analyser og gennemførelse af internationale kampagneaktiviteter vha. brugen af satellitbaseret navigation for forskellige kategorier af brugere og i forskellige dele af verden samt ved at målrette luftfart, arealforvaltning og andre transportformer (herunder farvandsovervågning havnesikring, vej- og jernbaneinfrastruktur)— opsætning og styring af grupper til ekspertrådgivning til sektorbestemte regionale aktiviteter— støtte til forskningen og EU's industripolitik inden for GNSS i tredjelande, som endnu ikke er omfattet af aktiviteter til fremme af bevidstgørelses- og pr-aktiviteter vedrørende anvendelser i senere produktionsled, navnlig i regulerede områder.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
20/08/2014 00:00
Finder ikke anvendelse
07/10/2014 23:59
10/10/2014 14:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2014/S 158-283596 Udbudsbekendtgørelse 20/08/2014 00:00