Information om udbud

Titel:
Statistiske tjenesteydelser på området for udvidelse, naboskab og udviklingssama...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG EUROSTAT
Dato for offentliggørelse på Ted:
10/06/2019
Frist for modtagelse af bud:
15/07/2019
Status:
Lukket
Information
ESTAT/B/2019/004
Statistiske tjenesteydelser på området for udvidelse, naboskab og udviklingssamarbejde
Statistiske tjenesteydelser på området for udvidelse, naboskab og udviklingssamarbejde.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Et eller flere partier
Offentlig kontrakt
79330000
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i afsnit I.3)
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
10/06/2019 00:00
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
15/07/2019 16:00
17/07/2019 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Seminarer, workshopper og arbejdsgrupper for de sydlige ENP-lande Formålet for dette parti er tilrettelæggelse af 9 arrangementer vedrørende arbejdsgruppemøder og workshopper for de sydlige ENP-lande mellem 2020 og 2021.
Parti 2 Dataindsamling, -validering og -udbredelse for udvidelses- og ENP-lande Formålene ved dette udbud er at:— afprøve de reviderede strukturer for Eurostats offentlige database (Eurobase) for ikke-EU-lande samt tilpasse spørgeskemaerne til de reviderede strukturer.— Indsamle data og bruge den til at udfylde Eurobase-domænerne for ikke-EU-lande.— Tilgå indholdet af de eksisterende »Statistics Explained« (SE, »forklaret statistik«) artikler for at give forslag til at de enten slettes, at 2 eller flere SE-artikler lægges sammen eller at de opdateres med nye data.— Tilføje nye SE-artikler og— producere faktablade.
Parti 3 Undervisningsprogram i de sydlige ENP-lande Hovedformålet for denne kontrakt er bistand til udarbejdelsen og tilrettelæggelsen (inklusive alle logistiske aspekter) af undervisningskurser til de sydlige ENP-lande samt tredjelande.
Parti 4 Seminarer på højt niveau til topledelsen af EECCA-landene Hovedformålet for denne kontrakt er bistand til tilrettelæggelsen af både det intellektuelle indhold samt de logistiske aspekter for seminarer på højt niveau til topledelsen af EECCA-landene.
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2019/S 110-267172 Udbudsbekendtgørelse 10/06/2019 00:00