Information om udbud

Titel:
Aktivitet vedrørende analyse af, oplysning om og engagement i det generelle told...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Dato for offentliggørelse på Ted:
26/06/2019
Frist for modtagelse af bud:
06/09/2019
Status:
Lukket
Information
TRADE2019/D1/D05
Aktivitet vedrørende analyse af, oplysning om og engagement i det generelle toldpræferencesystem (GSP)
Det overordnede formål med denne aktivitet er at øge GSP-systemets effektivitet, inklusivitet og transparens, herunder overvågning af GSP+ og lande, hvor EU har optrappet sit engagement som følge af specifikke bekymringer i forbindelse med menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder (øget engagement). Dette omfatter 3 specifikke områder:1) Fremme transparensen i det bidrag, GSP yder til EU's dagsorden for handel og værdier og bæredygtig udvikling, ved at udbrede konkrete oplysninger om resultaterne af vores aktiviteter.2) Styrke anvendelsen af ordningen ved at øge bevidstheden om og engagementet i fordele og forpligtelser knyttet til GSP i modtagerlandene, især i forbindelse med de potentielle fordele, i hele EU.3) Støtte overvågningen af gennemførelsen af de 27, henholdsvis de 15, internationale konventioner i henhold til GSP (bilag VIII i forordning nr. 978/2012 ovenfor).
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
73000000
BE100
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i afsnit I.3).
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
26/06/2019 00:00
06/09/2019 15:00
10/09/2019 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 121-295626
Udbudsbekendtgørelse
26/06/2019 00:00