Information om udbud

Titel:
Udbud vedrørende multipel rammeaftale om konsekvensvurdering, evaluering og eval...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Dato for offentliggørelse på Ted:
21/06/2019
Frist for modtagelse af bud:
30/07/2019
Status:
Lukket
Information
HOME/2018/ISFB/PR/EVAL/0017
Udbud vedrørende multipel rammeaftale om konsekvensvurdering, evaluering og evalueringsrelaterede tjenester på området for migration og indre anliggender
Formålet med kontrakten er levering af rettidige, evidensbaserede tjenester af intellektuel art hovedsageligt til GD for Migration og Indre Anliggender, men også til andre af Kommissionens tjenestegrene samt agenturer på området for indre anliggender (Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol), Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA), Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO), Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) og Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN)), til støtte for deres konsekvensvurdering, evalueringsmæssige og evalueringsrelaterede aktiviteter.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Et eller flere partier
Rammeaftale
79000000
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
21/06/2019 00:00
30/07/2019 16:00
01/08/2019 15:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Rammeaftale om konsekvensvurdering, evaluering og evalueringsrelaterede tjenester på området for migration
Formålet med kontrakten er levering af rettidige, evidensbaserede tjenester af intellektuel art hovedsageligt til GD for Migration og Indre Anliggender, men også til andre af Kommissionens tjenestegrene samt agenturer på området for indre anliggender, til støtte for deres konsekvensvurdering, evalueringsmæssige og evalueringsrelaterede aktiviteter på området for migration.— mulige evalueringsområder, hvad angår migration: eksisterende lovgivning, strategier og handlingsplaner, EU's agenturer og netværk som f.eks. Det Europæiske Migrationsnetværk, finansielle programmer som f.eks. Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden eller ethvert andet finansielt program forvaltet af GD for Migration og Indre anliggender og agenturerne, eksisterende store IT-systemer som f.eks. SIS, VIS og fremtidige IT-systemer, samt mere generelle dataindsamlinger på EU-niveau,— mulige initiativer, der kan gøres til genstand for en konsekvensvurdering, hvad angår migration: ny lovforslag eller ændringer af eksisterende lovgivning, herunder om nødvendigt gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter, forslag til ikkelovgivningsmæssige initiativer, som definerer fremtidige politikker, gennemførelsesforanstaltninger (f.eks. udvalgsprocedureelementer), som med sandsynlighed vil have markante følgevirkninger.Andre evalueringsrelaterede tjenester omfatter specifikke forskningsaktiviteter, som har til hensigt at støtte GD for Migration og Indre Anliggender i dets evalueringsaktiviteter på området for migration, f.eks., men ikke begrænset til: rapporter om gennemførelse af retsforskrifter; gennemførlighedsundersøgelser; øvelser i dataindsamling; samråd med interessenter; kvantificering og monetarisering af omkostningerne forbundet med politiske valg; definition af metodologiske rammer osv.
Parti 2
Rammeaftale om konsekvensvurdering, evaluering og evalueringsrelaterede tjenester på området for sikkerhed
Formålet med kontrakten er levering af rettidige, evidensbaserede tjenester af intellektuel art hovedsageligt til GD for Migration og Indre Anliggender, men også til andre af Kommissionens tjenestegrene samt agenturer på området for indre anliggender, til støtte for deres konsekvensvurdering, evalueringsmæssige og evalueringsrelaterede aktiviteter på området for sikkerhed.Følgende interventioner kan gøres til genstand for en evaluering på området for sikkerhed:— eksisterende lovgivning, strategier og handlingsplaner,— EU's agenturer og netværk,— finansielle programmer som f.eks. Fonden for Intern Sikkerhed eller ethvert andet finansielt program forvaltet af GD for Migration og Indre Anliggender og af agenturerne,— eksisterende store IT-systemer som f.eks. SIS, herunder fremtidige IT-systemer, og mere generelt dataindsamlingssystemer på EU-niveau (f.eks. passagerlister — PNR (Passenger Name Record) og forhåndsinformation om passagerer — API (Advance Passenger Information)).Følgende initiativer kan gøres til genstand for konsekvensvurdering på området for sikkerhed:— ny lovforslag eller ændringer af eksisterende lovgivning, herunder om nødvendigt gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter,— forslag til ikkelovgivningsmæssige initiativer, som definerer fremtidige politikker,— gennemførelsesforanstaltninger (f.eks. udvalgsprocedureelementer), som med stor sandsynlighed vil have markante følgevirkninger.Andre evalueringsrelaterede tjenester omfatter specifikke forskningsaktiviteter, som har til hensigt at støtte GD for Migration og Indre Anliggender i dets evalueringsaktiviteter på området for sikkerhed, f.eks., men ikke begrænset til: rapporter om gennemførelse af retsforskrifter; gennemførlighedsundersøgelser, herunder undersøgelser om muligheder inden for informationsteknologi relateret til politikker; industri- og markedsundersøgelser; øvelser i dataindsamling; samråd med interessenter; kvantificering og monetarisering af omkostningerne forbundet med politiske valg; definition af metodologiske rammer osv.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 118-288651
Udbudsbekendtgørelse
21/06/2019 00:00