Information om udbud

Titel:
Juridisk bistand og repræsentation for retssager ved Unionens og nationale domst...
Ordregivende myndighed:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
20/05/2019
Frist for modtagelse af bud:
19/06/2019
Status:
Lukket
Information
OC/EFSA/LA/2019/02
Juridisk bistand og repræsentation for retssager ved Unionens og nationale domstole
EFSA iværksætter et offentligt udbud til levering af tjenesteydelser vedrørende indenretlig og retlig støtte, repræsentation ved den kompetente domstol eller ret og enhver yderligere relateret juridisk støtte.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
Rammeaftale
79110000
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i afsnit I.3).
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
20/05/2019 00:00
11/06/2019 23:59
13/06/2019 23:59
19/06/2019 14:30
20/06/2019 14:30
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Italiensk lovgivning Retlig støtte og repræsentation ved alle italienske retsområder i forbindelse med sager, der bringes inden for rammerne for EFSA's aktiviteter. Dette kan blandt andet omfatte lokal arbejds-, aftale-, ejendoms-, forvaltnings- og skatteret.
Parti 2 EU's fødevarelovgivning Retlig støtte og repræsentation ved de kompetente retsområder i forbindelse med sager, der bringes inden for rammerne for EFSA's aktiviteter vedrørende dets hovedaktiviteter, som beskrevet i artikel 22 af forordning (EF) nr. 178/2002 og relevante EU retsakter.
Parti 3 EU's personalevedtægter Retlig støtte og repræsentation ved de kompetente retsområder i forbindelse med sager, der bringes inden for rammerne for gennemførelsen af EU's personalevedtægter.
Parti 4 EU's institutionslovgivning Retlig støtte og repræsentation ved de kompetente retsområder i forbindelse med sager, der bringes inden for rammerne for gennemførelsen af EU's institutionslovgivning, inklusive forordningen om offentlig adgang til dokumenter, EU's finansforordning, EFSA's interne regler eller enhver anden gældende bestemmelse eller retsinstrument.
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2019/S 096-231066 Udbudsbekendtgørelse 20/05/2019 00:00