Information om udbud

Titel:
Sproggennemgang vedrørende kønssensitivitet på engelsk og andre EU-sprog
Ordregivende myndighed:
European Institute for Gender Equality
Dato for offentliggørelse på Ted:
23/05/2019
Frist for modtagelse af bud:
02/07/2019
Status:
Lukket
Information
FWC EIGE/2019/OPER/04-Lots 1-2
Sproggennemgang vedrørende kønssensitivitet på engelsk og andre EU-sprog
Det overordnede formål er at sikre, at EIGE's offentliggørelser og/eller websidetekster er kønssensitive, tydelige, letlæselige og engagerende for beslutningstagere og ikke-ekspertmålgrupper, uanset om de er på engelsk eller andre sprog end engelsk.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
Offentlig kontrakt
73210000
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
23/05/2019 00:00
01/07/2019 23:59
01/07/2019 23:59
02/07/2019 11:00
03/07/2019 11:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Sproggennemgang vedrørende kønssensitivitet på engelsk Tydeligt, kortfattet og engagerende indhold er afgørende for at støtte en beslutningstagning, der er mere velinformeret og evidensbaseret, blandt beslutningstagere og andre nøgleinteressenter, der arbejder for at opnå ligestilling mellem mænd og kvinder. Formålet med parti 1 er at støtte EIGE i udvikling af offentliggørelser, der stemmer overens med denne beskrivelse.
Parti 2 Sproggennemgang vedrørende kønsfølsomhed på andre EU-sprog end engelsk Formålet er at støtte EIGE med sikring af sprogkvaliteten for offentliggørelser eller websidetekster på andre sprog end engelsk og at sikre, at kønssensitivt sprog på målsproget stemmer overens med den oprindelige engelske tekst.
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2019/S 114-278777 Berigtigelse 17/06/2019 00:00
2019/S 099-238493 Udbudsbekendtgørelse 23/05/2019 00:00