Information om udbud

Titel:
Rammetjenesteydelseskontrakt vedrørende vedligeholdelse af måleudstyr til brugt ...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dato for offentliggørelse på Ted:
02/07/2019
Frist for modtagelse af bud:
03/09/2019
Status:
Lukket
Information
ENER/E1/2019-440-11
Rammetjenesteydelseskontrakt vedrørende vedligeholdelse af måleudstyr til brugt nukleart brændsel (Fork-detektorer) og detektorer af typen koincidenstællere til brug i vand (til friskt MOX-brændsel).
Til udførelse af dens ansvarsområder i henhold til kapitel VII i Euratomtraktaten anvender Europa-Kommissionen måleudstyr til at kontrollere nukleart brændsel under vand som del af sine inspektionsaktiviteter. Specifikke instrumenter beregnet til dette formål er de såkaldte Fork-detektorer (til brugt brændsel) og lignende detektorer af typen koincidenstællere til brug i vand (UWCC) (til friskt MOX-brændsel). Kommissionens inspektører anvender Fork- og UWCC-detektorsystemer i nukleare anlæg i hele Den Europæiske Union. Med henblik på at implementere og sikre fortsat pålidelig drift af instrumenterne påtænkes det at indgå en rammetjenesteydelseskontrakt vedrørende vedligeholdelse af disse detektorer.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
38500000
00
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
02/07/2019 00:00
03/09/2019 16:00
05/09/2019 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 125-304379
Udbudsbekendtgørelse
02/07/2019 00:00