Information om udbud

Titel:
Teknisk bistand til gennemførelse af Europa-Kommissionens femte statusrapport om...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dato for offentliggørelse på Ted:
02/07/2019
Frist for modtagelse af bud:
09/08/2019
Status:
Lukket
Information
ENER/C1/2019-478
Teknisk bistand til gennemførelse af Europa-Kommissionens femte statusrapport om vedvarende energi
Kontraktens genstand er at yde teknisk bistand til udarbejdelsen af en rapport fra Europa-Kommissionen om de 28 EU-medlemsstaters fremskridt vedrørende anvendelsen af og støtten til vedvarende energikilder, i overensstemmelse med kravene anført i artikel 23 i direktiv 2009/28/EF. Rapporten vil desuden omfatte overvågning af biobrændsels bæredygtighed og indirekte ændringer i arealanvendelsen som fastlagt i artikel 17 og 23 som ændret ved direktiv 2015/1513.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
73210000
BE10
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
02/07/2019 00:00
09/08/2019 16:00
12/08/2019 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 125-304378
Udbudsbekendtgørelse
02/07/2019 00:00