Information om udbud

Titel:
Bedre data til bedre bygninger — Forståelse for rollen big data spiller
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dato for offentliggørelse på Ted:
12/07/2019
Frist for modtagelse af bud:
05/09/2019
Status:
Lukket
Information
ENER/C3/2019-468/01
Bedre data til bedre bygninger — Forståelse for rollen big data spiller
Kontraktens genstand er at levere støtte til Europa-Kommissionen og medlemsstater i at opnå en bedre forståelse for:(a) kortlægningen af status for bygningsrelateret data inden for EU.(b) Forståelse og fremlæggelse af datakombinationer og -analyse af relevans for det byggede miljø, der allerede er oprettet (for eksempel af ledende lokale myndigheder) og(c) opnåelse af indsigter i mulige veje for videre bestræbelser på EU og nationalt niveau. Inden for det snævrere område for bygningers energiydeevne har denne tjenesteydelseskontrakt også til hensigt at videre forbinde EU's observatorium for bygningsmasse med nationale databaser vedrørende certifikater for energiydeevne, der i øjeblikket er tilgængelige i 26 medlemsstater.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
73000000
BE
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
12/07/2019 00:00
05/09/2019 17:00
06/09/2019 11:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 133-325758
Udbudsbekendtgørelse
12/07/2019 00:00