Information om udbud

Titel:
Teknisk bistand til forberedelse og gennemførelse af Ukraines kommunale infrastr...
Ordregivende myndighed:
European Investment Bank (EIB)
Dato for offentliggørelse på Ted:
20/06/2019
Frist for modtagelse af bud:
27/09/2019
Status:
Lukket
Information
TA2019048 UA EST / AA-001244-001-D
Teknisk bistand til forberedelse og gennemførelse af Ukraines kommunale infrastrukturprogram (finansieret af EPTATF)
Ukraines kommunale infrastrukturprogram (UMIP— Ukraine Municipal Infrastructure Programme) er et investeringsprogram for flere sektorer, udviklet af Den Europæiske Investeringsbank (EIB) sammen med ministeriet for regional udvikling og finansministeriet i Ukraine.Formålet med denne indsats er at yde teknisk bistand til slutmodtagerne for at sikre, at forberedelse, indkøb, gennemførelse og ledelse af projekterne omfattet af programmet udføres i overensstemmelse med EIB's krav og standarder.Omfanget af tjenesterne i form af teknisk bistand dækker projektcyklussen fra gennemførlighedsundersøgelser, prioriterede investeringsplaner, tekniske specifikationer og udbudsdokumenter, støtte til indkøb og projektledelse (projektgennemførelsesenhed, PIU), under gennemførelsen, hovedsageligt i relation til energieffektivitet i bygninger og offentlige belysningsprojekter.
Tjenesteydelser
Begrænset
Lukket
Aktiveret
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
71314300
00
Tidslinje
20/06/2019 00:00
27/09/2019 23:59
29/07/2019 17:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 117-285775
Udbudsbekendtgørelse
20/06/2019 00:00