Information om udbud

Titel:
Tjenester vedrørende ledelsesrådgivning
Ordregivende myndighed:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
05/07/2019
Frist for modtagelse af bud:
20/09/2019
Status:
Lukket
Information
OC/EFSA/FIN/2019/01
Tjenester vedrørende ledelsesrådgivning
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) er det ledende EU-organ for dette udbud. Følgende EU-organer er med i udbuddet: BEREC-kontoret, CDT, Cedefop, CPVO, EACEA, EBA, ECHA, EDA, EEA, EFXA, EIB, EIGE, EIT, EMA, ENISA, ERCEA, ESMA, eu-LISA, Eurojust, Europol, F4E, FRA, Frontex, GSA, EU-OSHA, SESAR-fællesforetagendet, SHIFT2RAIL-fællesforetagendet, SRB. Udbuddet sigter mod at give de deltagende EU-organer en flerårig blok af rådgivningstjenester om ledelse forbundet med virksomhedsforandring og driftsmæssig udvikling, som er nødvendig for at forbedre EU-organernes værdi, virkningsfuldhed og effektivitet.Tilbudsgiverens kompetencer skal omfatte en fuldstændig livscyklus af ledelsesmæssige rådgivningstjenester, fra tjenester knyttet til strategisk analyse og strategisk planlægning til gennemførelse og udrulning af ledelsespolitikker, -processer og -værktøjer, dvs. både udvikling og udrulning af metoder.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
79410000
ITH52
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
05/07/2019 00:00
12/09/2019 14:30
Finder ikke anvendelse
20/09/2019 14:30
23/09/2019 14:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2019/S 165-403966 Berigtigelse 28/08/2019 00:00
2019/S 153-375802 Berigtigelse 09/08/2019 00:00
2019/S 128-311695 Udbudsbekendtgørelse 05/07/2019 00:00