Information om udbud

Titel:
Støtte til evaluering af forordning (EU) nr. 347/2013 om retningslinjer for den ...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dato for offentliggørelse på Ted:
08/07/2019
Frist for modtagelse af bud:
06/09/2019
Status:
Lukket
Information
ENER-B1-2019/505
Støtte til evaluering af forordning (EU) nr. 347/2013 om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur
Kontrahenten skal udføre en undersøgelse for at støtte Kommissionen i evalueringen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 af 17.4.2013 om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur (i det følgende benævnt »TEN-E-forordningen«). Den analyse, der anmodes om, skal være evidensbaseret, bygge på en række kilder og så vidt muligt resultere i en kvantitativ analyse af, hvorvidt og i hvor stor udstrækning målene er blevet opfyldt. Den bør tage passende hensyn til resultaterne af tidligere udførte undersøgelser, som er af relevans for den pågældende forordning.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
79419000
00
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i afsnit I.3).
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
08/07/2019 00:00
06/09/2019 17:00
09/09/2019 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 129-315247
Udbudsbekendtgørelse
08/07/2019 00:00