Information om udbud

Titel:
Open Research Europe — Europa-Kommissionens Platform for publikation af åben for...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Dato for offentliggørelse på Ted:
18/07/2019
Frist for modtagelse af bud:
09/09/2019
Status:
Lukket
Information
RTD/2019/OP/006
Open Research Europe — Europa-Kommissionens Platform for publikation af åben forskning
Dette udbud vedrører oprettelse af en publikationsplatform for videnskabelige artikler som en tjeneste til Horisont 2020-modtagere. Platformen skal levere gratis adgang til frit tilgængelige publikationer til Horisont 2020-modtagere. Platformen skal styre hele publikationsprocessen, fra indgivelse til offentliggørelse, post-udgivelse i form af sikring og bevaring af originalartikler, der stammer fra Horisont 2020-finansiering, med anvendelse af et åbent peer-review-system. Den vil også huse fortryk. Offentliggjorte artikler og huset fortryk vil være åbent tilgængelige for alle forskere og borgere. Tilbudsgivere anmodes om at brugertilpasse den eksisterende udgivelsesinfrastrukturløsning til Europa-Kommissionens krav, udvikle processer og politikker til drift af platformen som en tjenesteydelse, påtage sig kommunikationsaktiviteter for platformen og drive tjenesten samt offentliggøre artikler på platformen. Udbuddet vedrører 1 rammeaftale med en varighed på 4 år.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=tenders-open
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
73200000
BE
Vilkår for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af betingelser: Se internetadressen anført i afsnit I.3).
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
18/07/2019 00:00
09/09/2019 15:00
11/09/2019 09:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 137-336373
Udbudsbekendtgørelse
18/07/2019 00:00