Information om udbud

Titel:
Støttekontrakt om konsekvensvurdering vedrørende ændring af forordning (EF) nr. ...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
27/06/2019
Frist for modtagelse af bud:
26/08/2019
Status:
Lukket
Information
CLIMA.A.2/SER/2019/0009
Støttekontrakt om konsekvensvurdering vedrørende ændring af forordning (EF) nr. 1005/2009 om substanser, der nedbryder ozonlaget
Europa-Kommissionen iværksatte i 2017 en evaluering af forordning (EF) nr. 1005/2009 om substanser, der nedbryder ozonlaget (herefter betegnet »forordningen«). Kontraktens formål er, på baggrund af resultaterne af evalueringen, at levere en rettidig vurderingsrapport af høj kvalitet til støtte for Kommissionens vurdering af konsekvenserne af at ændre forordningen. Konsekvensvurderingen skal fastlægge en række politiske valgmuligheder for at nå de specifikke, operationelle mål og analysere de sandsynlige økonomiske, sociale, klimamæssige og miljømæssige konsekvenser af disse valgmuligheder, på linje med Kommissionens retningslinjer for bedre regulering. Det vil blandt andre aktiviteter omfatte gennemførelse af en bred høring om den mulige ændring af forordningen og de forskellige valgmuligheder, med henblik på at lytte opmærksomt til interessenter og borgere under udarbejdelse af EU-lovgivningen om beskyttelse af ozonlaget.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
90700000
00
Vilkår for deltagelse
Der henvises venligst til udbudsdokumenterne.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
27/06/2019 00:00
16/08/2019 16:30
19/08/2019 23:59
26/08/2019 16:00
28/08/2019 15:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2019/S 122-297641 Udbudsbekendtgørelse 27/06/2019 00:00