Information om udbud

Titel:
Rammeaftaler til støtte for EIB's finanssektor-operationer inden for og uden for...
Ordregivende myndighed:
European Investment Bank (EIB)
Dato for offentliggørelse på Ted:
01/07/2019
Frist for modtagelse af bud:
12/08/2019
Status:
Lukket
Information
TA2018194 R0 FWC
Rammeaftaler til støtte for EIB's finanssektor-operationer inden for og uden for Den Europæiske Union
EIB lancerer et udbud (offentlig procedure) med henblik på at oprette multiple rammeaftaler med specialiserede konsulenter til støtte for EIB, særligt afdelingen Rådgivning i samarbejde med drifts- og projektdirektoratet, for at levere rådgivning til finansielle formidlere på området for finansiering til SMV'er og MidCaper samt finansiering af klimaindsatser.Det samlede budget for disse rammer anslås at ville være 50 000 000 EUR for den 4-årige periode.Rammekontrakten omfatter 2 partier. Partierne skal hovedsageligt dække følgende sektorer:— Parti 1: Adgang til finansiering for SMV'er og MidCaps— Parti 2: Finansiering af klimaindsatser.Fuldstændige oplysninger vedrørende projektomfanget kan findes i udbudsmaterialet.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
66171000
Tidslinje
01/07/2019 00:00
12/08/2019 19:00
19/08/2019 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Adgang til finansiering for SMV'er og MidCaps
Alle udbudsrelaterede oplysninger kan findes i vejledningen til tilbudsgivere.Sørg venligst for grundigt at gennemlæse vejledningen til tilbudsgivere. Dette er et offentligt udbud, bud bør inkludere en interessetilkendegivelse, et teknisk bud og et finansielt bud.Alle tildelingskriterier og evalueringsoplysninger kan findes i udbudsmaterialet.
Parti 2
EIB's støttefacilitet for klimaindsatser (CASF — Climate Action Support Facility)
Alle udbudsrelaterede oplysninger kan findes i vejledningen til tilbudsgivere.Sørg venligst for grundigt at gennemlæse vejledningen til tilbudsgivere. Dette er et offentligt udbud, bud bør inkludere en interessetilkendegivelse, et teknisk bud og et finansielt bud.Alle tildelingskriterier og evalueringsoplysninger kan findes i udbudsmaterialet.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 124-301869
Udbudsbekendtgørelse
01/07/2019 00:00