Information om udbud

Titel:
Levering af og adgang til maritime data og oplysninger til ikke-kommercielt brug
Ordregivende myndighed:
European Maritime Safety Agency
Dato for offentliggørelse på Ted:
18/07/2019
Frist for modtagelse af bud:
21/08/2019
Status:
Lukket
Information
EMSA/OP/20/2019
Levering af og adgang til maritime data og oplysninger til ikke-kommercielt brug
Formålet med kontrakterne er tilvejebringelse af historiske og opdaterede maritime oplysninger og data til ikke-kommercielt brug, da databehandling, udtræk af data og dataanalyse er afgørende for, at Kommissionen og medlemsstaterne kan tage de nødvendige skridt til at forbedre deres aktiviteter og evaluere effektiviteten og omkostningseffektiviteten af de gældende foranstaltninger.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Et eller flere partier
Rammeaftale
72320000
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
18/07/2019 00:00
21/08/2019 16:00
23/08/2019 11:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Skibsbevægelser, havneidentifikation og tilhørende skibsoplysninger
Dette parti dækker data vedrørende skibsbevægelser (havneanløb, kajplads og transitbevægelser), havneidentifikation og skibsoplysninger på bevægelsestidspunktet for at have understøttende oplysninger for hændelser vedrørende skibsaktivitet. Den nøjagtige dataelementer er modul for modul (fra modul a. til modul b.). Når der kun leveres koder for et datafelt (for eksempel virksomhedens IMO, koden for skibstype) er afkodningstabeller nødvendige for at kunne forstå dataenes betydning.
Parti 2
Skibets livscyklus
Dette parti skal dække data, der relaterer til skibets oplysninger og skibets historiske oplysninger, rederiers oplysninger og rederiers historiske oplysninger ifht. skibe, tilskadekomne i skibsaktivitet, PSC-syn og tilknyttede mangler, påfyldninger og reparationer og/eller eftermonteringer (om tilgængelige), undersøgelsesinspektioner (om tilgængelige), oplysninger om skibsmotorerne, skibsudstyr, nybygninger og ophuggelser, et online-abonnement for brugere hos EMSA, der tillader hurtig adgang til de nyeste opdateringer og licensrettigheder til visualisering af skibsoplysninger og skibsmotoroplysninger i andre EMSA-applikationer (moduler a. til g.).
Parti 3
Skibsefterretninger
Dette parti skal levere skræddersyede produkter og adgang til havrelaterede applikationer, der leverer oplysninger om skibes påfyldningsaktiviteter og havtransport af varer, inklusive transport af olielaste (modul a. og b.).
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 137-336355
Udbudsbekendtgørelse
18/07/2019 00:00