Information om udbud

Titel:
Udvælgelse af konsulenter til at udføre operationelle vurderinger og deltage i P...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Economic and Financial Affairs (ECFIN)
Dato for offentliggørelse på Ted:
22/07/2019
Frist for modtagelse af bud:
18/09/2019
Status:
Lukket
Information
Call 2019 ECFIN 004/D
Udvælgelse af konsulenter til at udføre operationelle vurderinger og deltage i PEFA-undersøgelser
Kontrahenten skal, inden for rammerne af en operationel vurdering, analysere de lovgivningsmæssige rammer, de administrative procedurer og de finansielle kredsløb af de administrative organer, der forvalter EU-midler i lande, der modtager makrofinansiel bistand. Kontrahenten kan også blive anmodet om at deltage i en undersøgelse vedrørende »offentlige udgifter og finansiel ansvarlighed« (PEFA — Public Expenditure and Financial Accountability), der har til hensigt at vurdere præstationen af det offentlige system for finansforvaltning.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
79900000
BE1
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i punkt I.3)
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
22/07/2019 00:00
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
18/09/2019 16:00
19/09/2019 14:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2019/S 139-341345 Udbudsbekendtgørelse 22/07/2019 00:00