Information om udbud

Titel:
Støtte til det forberedende arbejde vedrørende miljøvenligt design og tiltag til...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dato for offentliggørelse på Ted:
20/09/2019
Frist for modtagelse af bud:
24/10/2019
Status:
Lukket
Information
ENER/C3/2019-467/04
Støtte til det forberedende arbejde vedrørende miljøvenligt design og tiltag til energimærkning herunder mærkning af dæk
I artikel 18 i direktivet står der, at »Kommissionen sikrer, at den ved udførelsen af sine aktiviteter har en afbalanceret deltagelse af medlemsstaternes repræsentanter og alle relevante parter, der er berørt af det pågældende produkt/den pågældende produktgruppe, såsom industrien, herunder SMV’er og håndværksvirksomheder, faglige organisationer, handlende, detailhandlere, importører, miljøorganisationer og forbrugerorganisationer«.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
Offentlig kontrakt
73000000
Vilkår for deltagelse
Tidslinje
20/09/2019 00:00
22/10/2019 23:59
23/10/2019 23:59
24/10/2019 17:00
25/10/2019 11:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Forbruger-NGO'er: interessenternes repræsentation Formålet med kontrakten er at sikre, for den treårige periode fra ikrafttrædelsen af kontrakten, at de europæiske forbrugerorganisationers og miljø-NGO'ers synspunkter er godt repræsenterede i den forberedende proces, der skal føre til gennemførelsesforanstaltninger og deres fornyede undersøgelser i henhold til direktivet om miljøvenligt design og energimærkning, herunder vurdering af frivillige aftaler, i såvel undersøgelsesfasen som i høringsforummet for miljøvenligt design og energimærkning og eventuelt derefter.Dette skal også omfatte forberedelses- og gennemgangsprocesser vedrørende beslægtede politiske værktøjer, især forordningen om mærkning af dæk.Endelig er formålet med kontrakten ligeledes at sikre, at forbrugere og miljø-NGO'er, eftersom de er tættest på forbrugere og borgere, giver tilstrækkelige og skræddersyede oplysninger til disse målgrupper om EU's specifikke politiske foranstaltninger vedrørende produkters energieffektivitet og deres indvirkninger og fordele.
Parti 2 Miljø-NGO'er: interessenternes repræsentation Formålet med kontrakten er at sikre, for den treårige periode fra ikrafttrædelsen af kontrakten, at de europæiske forbrugerorganisationers og miljø-NGO'ers synspunkter er godt repræsenterede i den forberedende proces, der skal føre til gennemførelsesforanstaltninger og deres fornyede undersøgelser i henhold til direktivet om miljøvenligt design og energimærkning, herunder vurdering af frivillige aftaler, i såvel undersøgelsesfasen som i høringsforummet for miljøvenligt design og energimærkning og eventuelt derefter.Dette skal også omfatte forberedelses- og gennemgangsprocesser vedrørende beslægtede politiske værktøjer, især forordningen om mærkning af dæk.Endelig er formålet med kontrakten ligeledes at sikre, at forbrugere og miljø-NGO'er, eftersom de er tættest på forbrugere og borgere, giver tilstrækkelige og skræddersyede oplysninger til disse målgrupper om EU's specifikke politiske foranstaltninger vedrørende produkters energieffektivitet og deres indvirkninger og fordele.
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2019/S 182-442066 Udbudsbekendtgørelse 20/09/2019 00:00