Information om udbud

Titel:
Vurdering af enhedsomkostninger til projekter forbundet med kapitalinvestering i...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Dato for offentliggørelse på Ted:
31/07/2019
Frist for modtagelse af bud:
06/09/2019
Status:
Lukket
Information
2018CE16BAT154
Vurdering af enhedsomkostninger til projekter forbundet med kapitalinvestering i veje
Denne specifikke undersøgelse vedrører gennemgang af enhedsomkostninger til projekter i vejsektoren eller projekter vedrørende kapitalinvesteringsindsatser i veje, kun i det transeuropæiske transportnet, centralt og samlet, som defineret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11.12.2013 om Den Europæiske Unions retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU, »TEN-T-forordningen«. Undersøgelsen skal udtrække data fra op til 300 projekter fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) (programmeringsperioden 2000-2006), Samhørighedsfonden (CF, Cohesion Fund) (programmeringsperioderne 2000-2006 og 2007-2013) og de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) (programmeringsperioden 2014-2020).
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
79400000
BE100
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i afsnit I.3).
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
31/07/2019 00:00
06/09/2019 16:00
09/09/2019 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 146-358684
Udbudsbekendtgørelse
31/07/2019 00:00