Information om udbud

Titel:
Levering af undervisningstjenester til EUIPO
Ordregivende myndighed:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dato for offentliggørelse på Ted:
25/07/2019
Frist for modtagelse af bud:
20/09/2019
Status:
Lukket
Information
AO/005/19
Levering af undervisningstjenester til EUIPO
Formålet for dette udbud er underskrivelsen af maksimalt 3 rammeaftaler efter kaskadeprincippet pr. parti for at levere (via de fremtidige kontrahenter) forskellige uddannelseskurser, konferencer, seminarer, coaching og e-læringsaktiviteter, såvel som det dertil hørende uddannelses- og undervisningsstøttemateriale i alle formater.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Et eller flere partier
Rammeaftale
80500000
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
25/07/2019 00:00
20/09/2019 13:00
24/09/2019 11:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Intellektuel ejendomsret (IP). Dette parti vedrører udformning og levering af uddannelses- og undervisningsaktiviteter vedrørende intellektuel ejendomsret (IP) for Kontorets personalemedlemmer. Disse tjenesteydelser inkluderer levering af undervisere, kursusmateriale og dokumentation, udarbejdelse og behovsanalyse samt evalueringsrapporter efter levering. Hovedformålet for dette parti er at tilbyde foredrag af høj akademisk standard vedrørende et udvalg af emner inden for intellektuel ejendomsret.
Parti 2 Bløde færdigheder og faglig viden Dette parti vedrører udformning og levering af undervisningsaktiviteter, dvs. undervisning, coaching, standard e-læring, blandet læring, materiale til undervisningsstøtte samt konferencer, til udvikling af de bløde færdigheder og den faglige viden for Kontorets personalemedlemmer.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 142-348670 Udbudsbekendtgørelse 25/07/2019 00:00