Information om udbud

Titel:
Udvikling af en model for bestand og justerbar fjernelsesmekanisme for turteldue...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dato for offentliggørelse på Ted:
18/07/2019
Frist for modtagelse af bud:
02/09/2019
Status:
Lukket
Information
ENV.D.3/SER/2019/0021
Udvikling af en model for bestand og justerbar fjernelsesmekanisme for turtelduer (Streptopelia turtur)
Den europæiske turteldue (Streptopelia turtur) er beskyttet under fugledirektivet (2009/147/EC). Den kan jagtes i medfør af national lovgivning i 10 medlemsstater. Når medlemsstaterne autoriserer jagtudøvelse, skal de sikre sig, at dette er foreneligt med kravene i artikel 2 og 7 i direktivet. En ny EU-/international handlingsplan for turtelduer (http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/20181002%20Final_draft_European%20TurtleDove.pdf) blev godkendt i maj 2018. Handlingsplanen identificerer følgende 3 hovedtrusler for arten:1) Tab af levesteder;2) Ulovlig aflivning og fangst;3) Uholdbare jagtniveauer.Kontraktens formål er opstilling af en justerbar modelramme for fjernelsesforvaltning i overensstemmelse med handling 3.2.1 i handlingsplanen.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
90700000
00
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i afsnit I.3).
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.
Tidslinje
18/07/2019 00:00
02/09/2019 16:00
04/09/2019 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 137-336371
Udbudsbekendtgørelse
18/07/2019 00:00