Information om udbud

Titel:
Forsikring og bistand i forbindelse med arbejdsrelaterede rejser
Ordregivende myndighed:
Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO)
Dato for offentliggørelse på Ted:
02/03/2020
Frist for modtagelse af bud:
Finder ikke anvendelse
Status:
Åben
Information
PMO.02/PR/2019/009
Forsikring og bistand i forbindelse med arbejdsrelaterede rejser
Levering af forsikring og bistand i forbindelse med arbejdsrelaterede rejser til alle personer, der rejser på vegne af eller efter anmodning fra Europa-Kommissionen og Den Europæiske Unions øvrige institutioner, organer og agenturer (i det følgende benævnt »institutionerne«) med tilknytning til denne udbudsprocedure.
Tjenesteydelser
Begrænset
Åben
Aktiveret
Laveste pris
66510000
BE10
Tidslinje
02/03/2020 00:00
Finder ikke anvendelse
23/03/2020 17:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2020/S 043-100662
Udbudsbekendtgørelse
02/03/2020 00:00